Gửi bài viết tới BigCoin

[Thông báo] Chính sách phân phối LINK mới (Đã cập nhật)

Đăng bởi: Anna   - 12/11/2018 - 671 lượt xem
Chia sẻ
 

(Cập nhật 04:00 UTC tức 11:00 giờ Việt Nam ngày 10/11/2018 )

Lần phân phối LINK thứ nhất đã hoàn tất. (Thời gian nhận điểm: từ 07:00:00 ngày 01/11/ 2018 đến 06:59:59 ngày 08/11/2018 ( từ 00:00:00 giờ UTC ngày 01/11/ 2018 đến 23:59:59 UTC ngày 07/11/2018 )

- -

(Cập nhật ngày 09/11/ 2018 lúc 14:30 giờ Việt Nam)

Đội ngũ BITBOX xin chào,

Chúng tôi đã thay đổi điều kiện để phân phối LINK mới để tặng thưởng cho nhiều người dùng hơn.

[Điều kiện và giới hạn]

- Điều kiện phân phối LINK: Người dùng phải hoàn tất quá trình xác minh hộ chiếu và có khối lượng giao dịch tối thiểu là 100 USD trong khoảng thời gian 7 ngày để đủ điều kiện nhận phần thưởng LINK.

- Thời gian: Bắt đầu từ 00:00:00 UTC tức 07:00:00 giờ Việt Nam ngày 08/11/2018 trở đi

Kết nối các giao dịch tiền mã hóa toàn cầu,

Đội ngũ BITBOX

- -

Đội ngũ BITBOX xin chào,

Chúng tôi đang giới thiệu chính sách phân phối LINK mới để tặng thưởng cho nhiều người dùng hơn.

[Chính sách phân phối dựa trên hoạt động]

Phần thưởng LINK ($) = (Tổng số điểm hoạt động trong 7 ngày) / 100 x $ 1 x * Tỷ lệ phần thưởng (100%)

* Tỷ lệ thưởng hiện tại được đặt ở mức 100%. Tỷ lệ phần thưởng là giá trị xác định số lượng phân phối LINK và sau này có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào sự phát triển của hệ sinh thái.

[Tính điểm dựa trên hoạt động trên BITBOX, khoảng thời gian 7 ngày]

      1. Truy cập BITBOX (bitbox.me): (Số ngày đăng nhập) x 10 điểm

- Mỗi ngày truy cập được tính từ 07:00:00 giờ - 06:59:59 giờ Việt Nam ( 00:00:00 UTC - 23:59:59 UTC). Dựa trên nhật ký đăng nhập hàng ngày, trong đó yêu cầu phải đăng nhập và đăng xuất.

2. Giao dịcha) (khối lượng giao dịch tích lũy trong 7 ngày) x 0,12 điểm

- Được tính bằng tổng khối lượng giao dịch hàng ngày (bao gồm tất cả giao dịch mua / bán, ngoại trừ tự giao dịch) từ 07:00:00 giờ - 06:59:59 giờ Việt Nam (00:00:00 UTC - 23:59:59 UTC) sử dụng tỷ giá cặp BTC / USDT và ETH / USDT vào lúc 06:59:59 giờ Việt Nam (23: 59:59 UTC). Giá trị cuối cùng sẽ được tính bằng USDT.

b) (Số ngày giao dịch) x 50 điểm

- Mỗi ngày giao dịch được tính từ 07:00:00 giờ - 06:59:59 giờ Việt Nam (00:00:00 UTC - 23:59:59 UTC), trong đó hoàn thiện ít nhất 1 giao dịch trong 7 ngày.

c) (Số lượng thị trường được giao dịch) x 30 điểm

- Đếm số lượng thị trường (cả 3 thị trường BTC, ETH và USDT), trong đó có ít nhất 1 giao dịch được hoàn thiện trong vòng 7 ngày.

3.  Nắm giữ LINK: (Giá trị nắm giữ LINK trung bình) x 0,2 điểm

- Được tính dựa trên giá trị nắm giữ LINK trung bình hàng ngày được tính bằng USDT.

* BITBOX cũng đang chuẩn bị một hệ thống điểm thưởng cho những người dùng đã giới thiệu và đóng góp cho các cộng đồng.

* Các số điểm dựa trên hoạt động có thể thay đổi bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của BITBOX

[Điều kiện và giới hạn]

- Điều kiện phân phối LINK: Người dùng phải hoàn tất quá trình xác minh hộ chiếu và có khối lượng giao dịch tối thiểu là 1.000 USD trong khoảng thời gian 7 ngày để đủ điều kiện nhận phần thưởng LINK.

- Giới hạn tài khoản cá nhân: Tối đa 5.000 USD giá trị LINK cho mỗi tài khoản.

[Thời gian nhận điểm và phân phối LINK]

- Thời gian nhận điểm: khoảng thời gian 7 ngày từ 07:00:00 ngày 01/11/2018 giờ Việt Nam (01/11/2018 vào 00:00:00 giờ UTC)

- Tần suất phân phối: Trong vòng 2 ngày sau khi kết thúc thời gian nhận điểm 7 ngày

[Chính sách giá sau khi niêm yết LINK vào ngày 16 /10 /2018]

- Giá trị của LINK sẽ được tính ở mức tối thiểu là 5 USD

 

Điều khoản và điều kiện tham gia 

 

 1. Chương trình phân phối LINK được tổ chức bởi LINE Tech Plus Pte. Ltd. ("BITBOX"). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này ("Điều khoản"). Bằng cách tham gia vào Chương trình phân phối LINK, bạn phải đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này và tất cả các điều khoản trong phạm vi liên quan. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này thì không được phép tham gia Chương trình phân phối LINK.

 

 1. BITBOX có quyền sửa đổi các Điều khoản này hoặc Chương trình phân phối LINK bất kỳ lúc nào hoặc ngừng Chương trình phân phối LINK theo quyết định riêng và có tiếng nói cuối cùng trong trường hợp có tranh cãi. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật các Điều khoản hoặc Chương trình phân phối LINK đã sửa đổi tại đây.

 

 1. CHỈ NHỮNG NGƯỜI DÙNG ĐÃ HOÀN TẤT QUY TRÌNH XÁC MINH HỘ CHIẾU ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN BITBOX SẼ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÂN PHỐI LINK.

 

 1. Có thể điều chỉnh mức thưởng và giới hạn phần thưởng tối đa cho mỗi tài khoản bất cứ lúc nào. (BITBOX có quyền điều chỉnh giới hạn phần thưởng và giới hạn phần thưởng tối đa cho mỗi tài khoản bất kỳ lúc nào.)

 

 1. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ của BITBOX, vì các điều khoản và  yêu cầu đủ điều kiện áp dụng cho tất cả những người tham gia Chương trình phân phối LINK.

 

 1. BITBOX có quyền từ chối bất kỳ người đăng ký tham gia nào nếu họ không hoàn thành việc xác minh hộ chiếu hoặc không đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện của BITBOX như đã được quy định trong Điều khoản dịch vụ của BITBOX hoặc các Điều khoản này. Quyết định của BITBOX sẽ là quyết định cuối cùng.
 1. Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 

 1. Xin lưu ý rằng quá trình xác minh hộ chiếu có thể mất tối đa năm ngày để hoàn tất. Sau khi hoàn tất quá trình xác minh hộ chiếu, BITBOX sẽ phân phối LINK trực tiếp tới ví BITBOX của người dùng. BITBOX có quyền thay đổi tần suất và phương thức phân phối LINK và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chậm trễ.

 

 1. Khi LINK được giao dịch trên BITBOX, giá trị thị trường của nó thay đổi tùy thuộc vào các giao dịch thị trường của LINK trên BITBOX. Tuy nhiên, giá trị tối thiểu của LINK sẽ là 5 USD khi được sử dụng để thanh toán phí giao dịch trên BITBOX. Giá trị của mỗi LINK trong thanh toán phí giao dịch trên BITBOX sẽ là: (i) 5 USD nếu giá giao dịch theo thời gian thực của LINK thấp hơn 5 USD; hoặc (ii) giá giao dịch trong thời gian thực của LINK nếu giá đó cao hơn 5 USD. Người dùng sẽ không thể lấy lại giá trị tối thiểu 5 USD trực tiếp từ BITBOX nhưng sẽ có thể sử dụng LINK cho các dịch vụ khác như được mô tả tại https://link.network/.

 

 1. Đối với phần thưởng giao dịch, xin lưu ý rằng BITBOX, như một phần của Điều khoản dịch vụ, cấm người dùng tham gia vào bất kỳ hành động hoặc hành vi nào sẽ hoặc có khả năng  gây ra hoạt động giao dịch lỗi hoặc gây hiểu lầm trong một token, bao gồm cả hành động một mình hoặc cùng các trader khác để tiến hành các hoạt động wash trade mà không làm thay đổi quyền sở hữu. Nếu BITBOX tự nhận thấy người dùng có thể đã vi phạm các điều khoản này, BITBOX có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào vì sàn cần thiết phải khắc phục hoặc giảm thiểu những vi phạm, bao gồm nhưng không giới hạn việc tịch thu token LINK đã phân phối trước đó, và tạm ngưng hoặc hủy tài khoản người dùng BITBOX.

 

 1. Bạn có thể rút khỏi Chương trình phân phối LINK bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ tại đây.

 

 1. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chương trình phân phối LINK, vui lòng liên hệ tại đây.

 

 1. Các Điều khoản này được điều chỉnh theo luật Singapore và tất cả các tranh cãi sẽ được giải quyết trong thẩm quyền duy nhất của các tòa án Singapore.

 

Cảnh báo rủi ro

 

 1. Hãy đọc kỹ Cảnh báo rủi ro của BITBOX

 

 1. Giao dịch token kỹ thuật số mang đến những rủi ro cao và có thể không phù hợp với bạn. Khi truy cập vào nền tảng BITBOX, bạn nên xem xét mọi rủi ro liên quan đến giao dịch token kỹ thuật số bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro được liệt kê trong Thông báo cảnh bảo rủi ro (rủi ro tri thức, rủi ro giao dịch, rủi ro về  thị trường và giá cả, rủi ro về tính thanh khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro về việc xoá bỏ, rủi ro pháp lý và chính sách quản lý, rủi ro an ninh, rủi ro công nghệ, các rủi ro khác liên quan đến hoạt động trading).

 

 1. BITBOX không hoạt động với tư cách là nhà môi giới, trung gian, đại lý hoặc cố vấn của bạn trong bất kỳ sự ủy thác nào trong việc tổ chức Chương trình Phân phối LINK Swap Airdrop. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm việc xác định bản chất, giá trị tiềm năng, sự phù hợp và tính thích hợp của những rủi ro giao dịch này đối với bạn và BITBOX không đưa ra lời khuyên nào (pháp lý, thuế, đầu tư hoặc những vấn đề khác) hoặc các gợi ý  liên quan đến token kỹ thuật số và sự phù hợp, chiến lược đầu tư token kỹ thuật số.

Bạn đang đọc: [Thông báo] Chính sách phân phối LINK mới (Đã cập nhật) tại Tin tức

Theo Bitbox.me

Biên dịch: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Giá bitcoin Sẽ gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng tài chính


Giá bitcoin Sẽ gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng tài chính

Spencer Bogart, một đối tác của công ty đầu tư mạo hiểm Blockchain Capital, cho rằng Bitcoin (BTC) sẽ an toàn trong thời gian dài hạn. Tuy nhiên, ông có một cái nhìn đa sắc thái về việc giá BTC sẽ diễn ra như thế nào đối với các sự kiện kinh tế khác nhau.

Bogart đã chia sẻ quan điểm của mình trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào ngày 20 tháng 8. Theo ông, rủi ro mất giá tiền tệ có thể khiến giá Bitcoin tăng lên. Ông Bogart bình luận:

“Tôi nghĩ rằng đầu tư Bitcoin dài hạn sẽ là một giải pháp hoàn toàn an toàn. Tôi nghĩ rằng khi bạn gặp rủi ro khi mất giá tiền tệ, những thứ như thế này thì Bitcoin chắc chắn hấp dẫn hơn. Và tôi nghĩ rằng đó là một động lực lớn của việc tăng giá gần đây”.

Tuy nhiên, ông Bogart tiếp tục nói rằng ông không tin BTC sẽ hoạt động tốt về mặt giá cả trong trường hợp khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Ông phỏng đoán:

“Khi bạn nghĩ về những cuộc khủng hoảng thực sự nghiêm trọng đang diễn ra, khủng hoảng thanh khoản, một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khác, tôi nghĩ rằng Bitcoin sẽ phải vật lộn để làm tốt từ góc độ giá cả”.

Bogart cũng lưu ý rằng, theo ý kiến ​​của ông, đây không phải là tình trạng ở hiện tại, thêm vào đó, ông không tin rằng hiện tại chúng ta đang có những cuộc khủng hoảng kinh tế.

Phá giá tiền fiat tốt cho BTC

Như đã báo cáo trước đó, Giám đốc điều hành của Galaxy Digital Mike Novogratz dường như đồng ý với ông Bogart liên quan đến quan điểm của ông rằng rủi ro mất giá tiền tệ ảnh hưởng tích cực đến giá BTC. Vào đầu tháng 8, ông Novogratz đã nhận xét:

“Với đồng nhân dân tệ hơn 7,0, một cuộc chiến ngoại hối, sự bất ổn ở HKG và sự khởi đầu của tăng trưởng vốn, BTC có thể có chỗ đứng thực sự của nó”.

Tài sản kỹ thuật số Morgan Creek, Anthony Anthony Pompliano cũng đưa ra nhận xét trên Twitter: “CẬP NHẬT: Bitcoin đang hoạt động như được thiết kế trong thời gian bất ổn toàn cầu”.

Tuần này, công ty dịch vụ tài chính tiền mã hóa, Giám đốc điều hành Circle, Jeremy Allaire cũng cho rằng Bitcoin đặc biệt hấp dẫn đối với những người muốn kiểm soát tiền của họ.

Nguồn: Cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain