Gửi bài viết tới BigCoin

TokenCard TokenCard

Dự báo về giá tiền của đồng TokenCard

TokenCard ( TKN ) là một dự án của Monolith Ventures, đang phát hành một thẻ thanh toán vật lý thông qua VISA được hỗ trợ bởi một hợp đồng thông minh Ethereum. 

"Tôi có nên đầu tư vào Tokencard không?" "Có nên mua TKN hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì TKN chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Tokencard được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá TKN có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo TKN.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Tokencard. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, TKN có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Tokencard tương đương với 3.432 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
3.432 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
3.254 USD

TokenCard (TKN) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
TokenCard predictions for 2018February 2018Open: 3.44793Close: 3.46337Min: 3.31031Max: 3.47522Change: 0.43 % ▲
TokenCard predictions for 2018March 2018Open: 3.43213Close: 3.38494Min: 3.29451Max: 3.45942Change: -1.34 %▼
TokenCard predictions for 2018April 2018Open: 3.29055Close: 3.29241Min: 3.27475Max: 3.44361Change: 0.05 % ▲
TokenCard predictions for 2018May 2018Open: 3.38176Close: 3.38076Min: 3.25894Max: 3.4278Change: -0.03 %▼
TokenCard predictions for 2018June 2018Open: 3.35997Close: 3.33356Min: 3.24313Max: 3.40805Change: -0.76 %▼
TokenCard predictions for 2018July 2018Open: 3.23918Close: 3.33038Min: 3.22338Max: 3.39224Change: 2.62 % ▲
TokenCard predictions for 2018August 2018Open: 3.37643Close: 3.3086Min: 3.20757Max: 3.37643Change: -1.96 %▼
TokenCard predictions for 2018September 2018Open: 3.298Close: 3.18781Min: 3.18781Max: 3.35667Change: -3.3 %▼
TokenCard predictions for 2018October 2018Open: 3.20547Close: 3.32506Min: 3.172Max: 3.34087Change: 3.44 % ▲
TokenCard predictions for 2018November 2018Open: 3.29382Close: 3.25723Min: 3.1562Max: 3.32111Change: -1.07 %▼
TokenCard predictions for 2018December 2018Open: 3.24663Close: 3.1541Min: 3.13644Max: 3.3053Change: -2.8 %▼
TokenCard predictions for 2019January 2019Open: 3.24345Close: 3.24245Min: 3.12063Max: 3.28949Change: -0.03 %▼
TokenCard predictions for 2019February 2019Open: 3.22166Close: 3.22664Min: 3.104825Max: 3.26974Change: 0.15 % ▲
TokenCard predictions for 2019March 2019Open: 3.20586Close: 3.085066Min: 3.085066Max: 3.25393Change: -3.74 %▼
TokenCard predictions for 2019April 2019Open: 3.102727Close: 3.17627Min: 3.06926Max: 3.23812Change: 2.21 % ▲
TokenCard predictions for 2019May 2019Open: 3.22232Close: 3.15448Min: 3.053453Max: 3.22232Change: -2.05 %▼
TokenCard predictions for 2019June 2019Open: 3.14388Close: 3.033694Min: 3.033694Max: 3.20256Change: -3.46 %▼
TokenCard predictions for 2019July 2019Open: 3.051355Close: 3.17094Min: 3.017887Max: 3.18675Change: 3.6 % ▲
TokenCard predictions for 2019August 2019Open: 3.1397Close: 3.09251Min: 3.002081Max: 3.16699Change: -1.46 %▼
TokenCard predictions for 2019September 2019Open: 2.998129Close: 2.999983Min: 2.982322Max: 3.15118Change: 0.06 % ▲
TokenCard predictions for 2019October 2019Open: 3.08933Close: 3.08833Min: 2.966515Max: 3.13538Change: -0.03 %▼
TokenCard predictions for 2019November 2019Open: 3.067547Close: 3.041138Min: 2.950709Max: 3.11562Change: -0.83 %▼
TokenCard predictions for 2019December 2019Open: 2.946757Close: 3.037958Min: 2.93095Max: 3.099813Change: 2.86 % ▲
TokenCard predictions for 2020January 2020Open: 3.084006Close: 3.016175Min: 2.915143Max: 3.084006Change: -2.14 %▼
TokenCard predictions for 2020February 2020Open: 3.005573Close: 2.989766Min: 2.899336Max: 3.064247Change: -0.5 %▼
TokenCard predictions for 2020March 2020Open: 2.895385Close: 2.986586Min: 2.879578

Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoinvietnam Company is one of biggest venture capital funds in Vietnam focusing on blockchain industry. We are also a conscientious communication partner and consultant for ICO, crypto projects in terms of various marketing services.
Contact us: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline : 0972.678.963

BIGCOIN VIỆT NAM - Marketing is Simple!

Our Partnership

Icogens.com

ICO Gens- Generations of promising ICOs ICO Gens is an independent ICO (Token Sale) database and is not affiliated with any ICO project or company

© Copyright 2017 - BIGCOIN VIỆT NAM
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain