Tóm tắt

  • Công ty phân tích Coin Metrics đã đưa ra một cách mới để loại bỏ dữ liệu giả từ số liệu khối lượng giao dịch tiền điện tử.
  • Chỉ có 13 sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy cung cấp số liệu khối lượng giao dịch chính xác, theo khuôn khổ mới của công ty.
  • Khung khối lượng giao dịch đáng tin cậy của Coin Metrics nhằm tạo ra một cái nhìn minh bạch hơn về thị trường tiền điện tử.
 

Nhóm nghiên cứu tại công ty phân tích tiền điện tử Coin Metrics đã tạo ra một khuôn khổ mới để đánh giá mức độ tin cậy khối lượng giao dịch thật. Và dựa trên phương pháp của công ty này, khối lượng giao dịch tiền điện tử thực tế gần bằng một phần mười so với báo cáo của hầu hết các sàn giao dịch. 

Khung khối lượng giao dịch tin cậy của Coin Metrics là một cách mới để đo lường chính xác hơn khối lượng giao dịch trên các thị trường tiền điện tử. Nhiều sàn giao dịch, đặc biệt là các sàn niêm yết các altcoin thanh khoản kém, có tiếng là làm sai lệch khối lượng giao dịch để thu hút người dùng. 

“Các sàn giao dịch đặc biệt nổi tiếng về việc khống khối lượng để được xếp hạng trên các trang web hoặc các lý do bất chính khác”, ông Jon Geenty, một nhà khoa học dữ liệu ở Coin Metrics, Decrypt chia sẻ.

"Ngành công nghiệp này có rất nhiều thông tin kỹ thuật có thể khó hiểu và đôi khi, gây hiểu lầm. Chúng tôi đang làm việc để tạo ra một môi trường minh bạch hơn cho những người trong hệ sinh thái và một nguồn an toàn hơn, đáng tin cậy hơn cho những người mong muốn tìm hiểu thêm."

Thay vì tổng hợp khối lượng từ các sàn giao dịch phổ biến nhất trong ngành, dữ liệu mới của Coin Metric từ 13 sàn giao dịch đáng tin cậy: Binance / Binance US, Bitbank, Bitfinex, bitFlyer, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, Coinbase, Gate.io, Gemini, itBit, Kraken và Poloniex. Tất cả các sàn giao dịch này, bao gồm CEX.IO và Gate, io, Bitbank, cũng được bao gồm trong chỉ số giao dịch "Real 10" của Messari mà nó đã công bố vào tháng 3 năm 2019. 

Đối với khuôn khổ riêng này, Coin Metrics đã xếp các sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến trong một thử nghiệm ba phần tương quan về khối lượng, lưu lượng truy cập web và các tính năng định tính.

Số liệu đầu tiên đo lường liệu các nguồn cấp giá của một sàn có tương quan chặt chẽ với các nguồn cấp giá từ các sàn giao dịch được thiết lập, được quản lý tốt hay không, cụ thể là Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini, itBit và Kraken. Bất kỳ sàn giao dịch nào có tương quan từ 80% trở lên đều vượt qua bài kiểm tra này.

 

 

Thử nghiệm thứ hai liên quan đến việc tham chiếu chéo khối lượng báo cáo của một sàn giao dịch với lưu lượng truy cập web hàng ngày của nó. Theo thống kê của Coin Metrics, "một sàn thả trôi khối lượng giao dịch thường có tỷ lệ khối lượng cao hơn số nhà giao dịch so với các sàn giao dịch khác".

 

 

Đối với thử nghiệm cuối cùng, Coin Metrics đã đo lường một số biện pháp định tính liên quan đến các tính năng của một sàn giao dịch, bao gồm tính khả dụng của dữ liệu lịch sử, trạng thái quy định, yêu cầu KYC và tiền gửi fiat được kích hoạt. Bất kỳ sàn giao dịch nào không đạt được ít nhất 50 trên 89 cho bài kiểm tra này đều thất bại.

Vì vậy, sàn giao dịch nào đang đáng tin cậy nhất? Chỉ có một sàn, OKEx có trụ sở tại Malta đã không đạt tiêu chuẩn của cả ba loại, trong khi BiBox, ZB.com, LBank và HitBTC không đạt tiêu chuẩn hai loại. Danh sách đầy đủ hiện tại kể từ ngày 1 tháng 7, nhưng Coin Metrics sẽ cập nhật định kỳ nếu cần.

Dựa trên khung này, khối lượng 24 giờ thực của thị trường tiền điện tử là khoảng 13,25 tỷ USD, trái ngược với khối lượng gần 113 tỷ USD được báo cáo bởi các sàn giao dịch.