Gửi bài viết tới BigCoin

Từ Hashgraph đến HashNet của InterValue

Đăng bởi:   - 08/06/2018 - 260 lượt xem
Chia sẻ
 

Từ Hashgraph đến HashNet của InterValue

Cơ chế đồng thuận blockchain là gì?

Nói về blockchain, chúng ta không thể bỏ qua vấn đề cốt lõi của nó - sự đồng thuận. Đồng thuận có nghĩa là bỏ phiếu bằng các node đặc biệt để phức tạp hóa việc xác minh và xác nhận giao dịch trong thời gian ngắn. Đối với giao dịch, nếu một số node có lợi ích không liên quan đến nhau mà đạt được sự đồng thuận, thì giao dịch đó có thể hoạt động đại diện cho toàn bộ mạng lưới. Blockchain có thể hỗ trợ nhiều cơ chế đồng thuận khác nhau với vai trò là một cấu trúc dữ liệu theo trình tự thời gian. Sự đồng thuận là một yếu tố quan trọng trong công nghệ blockchain. Cơ chế đồng thuận blockchain nhắm đến mục đích làm cho tất cả các node thực lưu một blockchain thích hợp trong khi thỏa mãn cả hai điều sau:

(1) Tính thống nhất: tiền tố của blockchain mà tất cả các node thực đã lưu hoàn toàn giống nhau.

(2) Hiệu lực: thông tin được đưa ra bởi một trong các node thực cuối cùng sẽ được bao phủ bởi các node thực khác và lưu vào blockchain của riêng chúng.

Công nghệ Blockchain sử dụng một tập hợp các thuật toán toán học dựa trên sự thống nhất để thiết lập một mạng lưới "đáng tin cậy" giữa các máy, từ đó tạo ra tín dụng mới thông qua sự đồng thuận kỹ thuật thay vì các tổ chức tín dụng tập trung.

Vấn đề của cơ chế đồng thuận hiện nay là gì?

Có một số cơ chế đồng thuận chính: PoW, PoS, DPoS, PBFT.

PoW (Proof of Work - Bằng chứng công việc) là một chiến lược đồng thuận được sử dụng trong mạng Bitcoin. Nó đòi hỏi một quá trình tính toán phức tạp khi xác thực. Trong PoW, mỗi node trong mạng sẽ tính một giá trị băm (hash) của block header thay đổi liên tục. PoW hoàn toàn phi tập trung, tự do truy cập, nhưng việc khai thác gây ra rất nhiều tài nguyên lãng phí. Vì vậy sự đồng thuận cần một khoảng thời gian dài, không thích hợp cho ứng dụng thương mại.

PoS (Proof of stake - Bằng chứng cổ phần) là một giải pháp tiết kiệm năng lượng cho PoW. Thay vì yêu cầu người dùng sử dụng một nonce trong một không gian không giới hạn, PoS yêu cầu người dùng chứng minh quyền sở hữu số lượng tiền tệ, vì người dùng có nhiều tiền hơn sẽ ít có khả năng tấn công mạng và PoS vẫn cần khai thác.

DPoS (Delegated proof of stake - Bằng chứng được ủy quyền cổ phần). Tương tự như PoS, thợ đào coin có lợi thế khi tạo ra các block theo số cổ phần của họ. Sự khác biệt chính giữa PoS và DPoS là ở chỗ PoS là một chế độ dân chủ trực tiếp trong khi DPoS lại là một chế độ dân chủ đại diện. Toàn bộ cơ chế đồng thuận vẫn phụ thuộc vào lượng mã token, trong khi nhiều ứng dụng thương mại không cần đến mã này.

PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance – Tính chịu lỗi Byzantine thực tế) là một thuật toán nhân bản để chịu các lỗi Byzantine. Hyperledger sử dụng PBFT như là thuật toán đồng thuận của nó vì PBFT có thể xử lý tới 1/3 bản sao hay node độc hại byzantine. PBFT cần phải biết danh tính của mỗi node để chọn một kế toán cho mỗi khối và các node không thể tùy tiện tham gia vào hoặc thoát ra, vì vậy PBFT luôn được sử dụng cho các Blockchain riêng tư hoặc đẫ được cho phép. Việc này đêm lại hiệu quả cao, nhưng các node cần phải hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau.

Từ một số cơ chế đồng thuận nêu trên, chúng tôi có thể kết luận rằng cơ chế đồng thuận hiện tại vẫn còn một số vấn đề như lãng phí nguồn lực, thời gian đồng thuận ngắn, hiệu quả thấp, tốc độ chậm, sự phụ thuộc vào cổ phần và độ tin cậy thấp.

Khi blockchain gặp DAG

Gần đây, nhiều ngành công nghiệp cố gắng thực hiện DAG để blockchain cấu trúc dữ liệu. InterValue sử dụng cấu trúc dữ liệu DAG cơ bản để lưu trữ dữ liệu giao dịch trong giai đoạn phát triển đầu tiên của nó. Cấu trúc dữ liệu DAG cơ bản đã được áp dụng trong một số dự án (ví dụ IOTA và Byteball) để hỗ trợ hoạt động ổn định lâu dài của các blockchain chung, chứng minh sự tiến bộ và hiệu suất của công nghệ chuỗi DAG. Trong InterValue, các thông báo giao dịch được phân thành các đơn vị (Units), và biểu đồ DAG được xây dựng bằng cách liên kết các đơn vị này. Một đơn vị phải xác nhận các đơn vị khác trước khi liên kết chúng. Do đó, chi phí tính toán và thời gian cho sự đồng thuận sẽ giảm. Điều đó phá vỡ block và sự đồng bộ hóa dữ liệu. Kết quả là làm tăng đáng kể thông lượng giao dịch và giảm thiểu thời gian xác nhận.

Hình 1: Chuỗi DAG của InterValue

Như trên hình 1, cấu trúc dữ liệu InterValue DAG so với cấu trúc khối chuỗi một-một trong blockchain, một đơn vị trong cấu trúc DAG có thể chứa nhiều đơn vị lớn cùng lúc khi giao dịch được gửi đi, vì vậy nó có thể chứa nhiều giao dịch hơn và nhận được xác nhận nhanh hơn. Đồng thời, vì ô nhập DAG sẽ được xác minh trực tiếp hoặc gián tiếp bởi tất cả các ô được kết nối với nó, nếu nội dung của ô được sửa đổi, tất cả các ô xác minh cần được sửa đổi cho phù hợp, vậy nên không thể thực hiện được sửa đổi, và tính an toàn sẽ cao hơn.

Từ phiên bản 2.0, sự đồng thuận DAG dựa trên InterValue sẽ được thay thế bằng cấu trúc dữ liệu DAG nâng cao dựa trên HashNet. HashNet là một cải tiến mới của giá trị đầu tư lớn nhất trong InterValue. Giao thức đồng thuận HashNet tập trung hình thành một hệ thống phân tán “chia để trị” thông qua “sự tự chủ trên chip, sự cộng tác giữa các chip”. Nó sử dụng một thuật toán phân mảnh cơ bản để tích hợp đồng thời từng phân mảnh, phân chia và đồng bộ tương tác giữa các slice; cân bằng hoàn hảo giữa thông lượng giao dịch, phân cấp và bảo mật.

Từ Hashgraph đến HashNet

Ban đầu, sự kết hợp giữa DAG và blockchain chỉ nhằm giải quyết các vấn đề về hiệu suất của blockchain, từ ý tưởng kết hợp các khối bên với khối và DAG lúc đầu đến DAGCoin loại bỏ khái niệm khối, sau đó đến IOTA và Bytebal đã đạt được thành công nhất định. Rất nhiều người hoài nghi về tính bảo mật của các ứng dụng DAG này và mức độ đáp ứng đồng thuận của sự phân tán. Bao gồm việc IOTA có quá phụ thuộc vào Trình xác thực không phải là nguồn mở hay không, node nhân chứng của Byteball không có khoảng trống. Vì vậy, có người đã đưa ra một loại đồng thuận khác của sự phân tán - HashGraph, không có khái niệm về khối, giao dịch và giao dịch cấu thành DAG trực tiếp.

Thuật toán đồng thuận HashGraph hiện nay đạt được sự đồng thuận của chuỗi giao dịch thông qua mạng lưới lan truyền và chiến lược bỏ phiếu ảo. Điều kiện tiên quyết của sự đồng thuận này yêu cầu khả năng bỏ phiếu của node mạng hơn 2n/3 có kết quả biểu quyết nhất trí cho sự kiện nhân chứng nổi bật, nơi có tổng số phiếu bầu, và thường được đại diện bởi số lượng mã token. Nhờ các chiến lược bỏ phiếu địa phương mà HashGraph đạt được tốc độ xác nhận giao dịch nhanh chóng. Tuy nhiên, phương pháp này tồn tại các vấn đề sau:

(1) Trong môi trường mạng diện rộng, node có tính biến động mạnh và sự biến động về khả năng biểu quyết của toàn bộ mạng cũng tăng lên. Điều này có thể dẫn đến việc hệ thống không thể tìm thấy một sự kiện đáp ứng sự đồng thuận bỏ phiếu 2n/3 trong một thời gian dài và không thể đạt được sự thống nhất.

(2) Do các yếu tố như độ ổn định của node, công suất xử lý và băng thông, khả năng của các node khác nhau khi xử lý các sự kiện cũng khác nhau rất nhiều. Nếu có một số lượng lớn các node yếu tham gia bỏ phiếu trong hệ thống, sự đồng thuận có thể không đạt được trong một thời gian dài.

(3) Trong môi trường mạng diện rộng, các node bị biến động thường xuyên có thể làm cho mạng toàn cầu được chia thành nhiều mạng con. Theo giao thức trao đổi lan truyền gossip hàng xóm, node sẽ loại bỏ định kỳ những người hàng xóm chưa được cập nhật trong một thời gian dài. Khi danh sách hàng xóm ổn định, node đạt được sự đồng thuận trong mạng con. Nếu quy mô mạng con nhỏ, node độc hại rất dễ dàng tạo ra hai sự kiện nhân chứng nổi bật trong cùng một vòng, khiến cho một giao dịch chi tiêu gấp đôi.

(4) Khi quy mô hệ thống tăng lên, mỗi node phải xử lý một số lượng lớn các gói gossip. Do đó, tốc độ lan truyền của hệ thống sẽ giảm khi số lượng node tăng lên.

Dựa trên các vấn đề hạn chế trên, InterValue đã đề xuất cơ chế đồng thuận HashNet. Như trong Hình 2, HashNet sử dụng cơ chế đồng thuận từng lớp. Các node trong mạng cấp cao hơn được gọi là các node đầy đủ và tạo thành một ban quản lý. Chúng chủ yếu chịu trách nhiệm thiết lập các phân đoạn cấp thấp và cấp thấp hơn, các nút đầy đủ mới trong vùng, các node đã thoát hoàn toàn, không tham gia vào sự đồng thuận toàn cầu và không tham gia vào hồ sơ. Như dự tính, điều này tránh được nguy cơ tắc nghẽn hiệu suất và làm tăng đáng kể lưu lượng giao dịch. Các node trong mạng mức thấp hơn được gọi là các node đầy đủ cục bộ, tạo thành phân đoạn, đạt được sự đồng thuận trong slice và sử dụng hậu tố phù hợp để đảm bảo rằng mỗi giao dịch chỉ được xử lý bởi một phân đoạn cụ thể, tránh thanh toán kép. Đồng thời, các kết quả đồng thuận trên chip được đồng bộ giữa các chip thông qua một cơ chế không đồng bộ, sao cho mỗi node đầy đủ cục bộ có sổ kế toán toàn cầu.

Hình 2: Tổng quan về HashNet dựa trên cấu trúc liên kết hai tầng Gossip

Ưu điểm của cơ chế đồng thuận HashNet:

(1) Node đầy đủ và node đầy đủ cục bộ có khả năng xử lý và ổn định mạnh để chúng có thể tránh được vấn đề khi HashGraph không thể đạt được sự đồng thuận trong một thời gian dài. Trong khi đó, các nút đầy đủ này cũng có thể tránh được sự cố toàn bộ mạng bị chia thành nhiều mạng con.

2) So với các dự án blockchain phân mảnh khác, HashNet thông qua phân phối tái tổ chức phân mảnh không đồng bộ, hoàn toàn phá vỡ cơ chế tái tổ chức phân mảnh tập trung, và cải thiện đáng kể độ bảo mật trong quá trình tái tổ chức.

3) Đồng thuận giao dịch không yêu cầu sự tham gia của các node cấp cao. Giao dịch hoàn thành rất nhanh (thời gian xác nhận giao dịch chỉ phụ thuộc vào số lượng node trên chip). Quan trọng hơn là thông lượng giao dịch, tức là TPS, tỷ lệ thuận với số lượng phân khúc cấp thấp hơn, cũng chính là số điểm. Số lượng slice càng lớn, TPS càng cao.

4) Các nút on-chip và inter-chip ngang hàng nhau, giúp tránh sự tập trung tiềm tàng và tắc nghẽn hiệu năng.

Tóm lược

In the v1.0, InterValue uses a two-layer consensus mechanism that combines the basic DAG consensus with the BA-VRF consensus. From v2.0, the basic DAG consensus of InterValue will be replaced by HashNet. Thus, the consensus mechanism of InterValue will be the combination of HashNet and the BA-VRF. DAG is no longer required to worry about security. Its excellent performance has also been fully realized. Let us look forward to the revolutionary progress that InterValue’s HashNet consensus mechanism brings to blockchain technology.

Trong phiên bản v1.0, InterValue sử dụng cơ chế đồng thuận hai lớp kết hợp sự đồng thuận DAG cơ bản và sự đồng thuận BA-VRF. Từ bản v2.0, sự đồng thuận DAG cơ bản của InterValue sẽ được thay thế bởi HashNet. Từ đó, cơ chế đồng thuận của InterValue sẽ là sự kết hợp giữa HashNet và BA-VRF. DAG sẽ không gặp vấn đề về bảo mật nữa. Hoạt động tuyệt vời của nó cũng đã trở nên rõ ràng. Hãy cùng đợi tiến trình mang tính cách mạng mà cơ chế đồng thuận HashNet của InterValue trở thành công nghệ blockchain.

Tham khảo thêm tại: http://www.inve.one/

Liên hệ Telegram của chúng tôi tại: https://t.me/InterValueProject

Nguồn: https://medium.com/@intervalueproject/from-hashgraph-to-intervalues-hashnet-70b673fbb0a4

Chia sẻ  
  
  
  
93.33% Rating
Điểm: 4.67 / 5
3 Bình chọn

Tôi là một người đam mê công nghệ, theo chủ nghĩa vị lai, và là một thành viên tích cực của core team Bigcoinvietnam.

[SPONSORED REVIEW] SWAPPIT - nhà cung cấp dịch vụ cho vay tiền mã hóa hiệu quả cao


[SPONSORED REVIEW] SWAPPIT - nhà cấp dịch vụ cho vay tiền mã hóa hiệu quả cao

*Lưu ý: Đây là bài viết được tài trợ. Tất cả các thông tin chỉ là để tham khảo. Luôn luôn DYOR “ Do you own research ” tự tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định đầu tư nào. Đầu tư tiền mã hóa là đầu tư vốn mạo hiểm. Bạn chỉ nên đầu tư với số vốn để không của mình

Đây là nền tảng cho vay được mã hóa cho phép người dùng sử dụng tài sản thế chấp bitcoin lên tới 4.8%. Có rất nhiều nền tảng khác ngoài kia, nhưng cách khiến Swappit nổi bật là do lãi suất của họ thấp hơn nhiều, và họ không chèn ép người dùng và cung cấp thuật toán giao dịch, để cho phép mức giá thấp như vậy.

Hãy xem liệu chúng có thể là nền tảng cho vay mã hóa có giá phải chăng nhất trên thị trường hay không.

Thông tin chung:

Website: https://swappit.com/

Whitepaper: https://swappit.com/whitepaper-en.pdf

Onepager: https://swappit.com/1p-en.pdf

Hiện tại, họ chưa có kênh nào, vì vậy điều chúng ta nên làm là tiếp tục theo dõi.

Vấn đề ở đây là gì?

Cuộc cạnh tranh hiện tại trên thị trường đã biến tiền mã hóa đơn giản thành tài sản thế chấp, đòi hỏi bên thứ ba cho vay, do đó giới thiệu phí bảo hiểm rủi ro không cần thiết khiến lãi suất của họ tăng lên tới 18%.

Swappit có thể giải quyết điều gì?

Là một dự án cho vay được mã hóa, họ hướng đến việc cung cấp các giải pháp hiệu quả nhất với lãi suất thấp nhất trên thị trường (4,80% APR) - Giải pháp hiệu quả cho các khoản vay được mã hóa.

Họ thực hiện điều đó thế nào?

 Họ làm điều đó bằng cách cho phép người dùng tận dụng tài sản tiền mã hóa để đạt được các khoản vay bằng nội tệ của họ. Thông qua việc sử dụng các dẫn xuất, Swappit tạo ra khoản vay tổng hợp thay vì dựa vào người cho vay. Phương pháp sáng tạo này dành cho người dùng được mức giá thấp nhất có thể đồng thời tạo ra giải pháp khả thi nhất.

 Như đã đề cập, hệ thống Swappit có thể thực hiện khoản vay hiện tại bằng cách sử dụng tiền mã hóa để đảm bảo. Trong thực tế, có một dự án tương tự gọi là Salt, với hệ thống cho vay. Tiền mã hóa có hệ thống phái sinh.

Đó là gì?

 Nguồn gốc là một hợp đồng tài chính dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó có thể làm chủ các rủi ro

Ví dụ: Tôi đã mua một chiếc điện thoại trị giá $ 300, tôi đã trả 100 đô la và sẽ trả phần còn lại trong 4 tháng. 4 tháng sau, giá của điện thoại là 350 đô la, nhưng tôi đã ký vào hóa đơn vì vậy tôi chỉ phải trả 200 đô la chứ không phải là 250 đô la. Các loại rủi ro tiền tệ khác bao gồm cả biến động tiền tệ. Và công cụ này cũng có thể được giao dịch.

Còn Swappit thì..?

 Swappit là một nền tảng cho phép người dùng vay tiền chung như đô la. Bằng cách sử dụng tiền mã hóa, chẳng hạn như Bitcoin, bạn có thể nhận được bảo lãnh chỉ 4,8% mỗi năm và một khoản phí nhất định.

Các vấn đề trong tiền mã hóa

 Bình thường trong ngành, tiền mã hóa, nhiều người dùng sẽ giữ đô la để đầu cơ. Trong thực tế, trong hệ thống tài chính, có một người dùng Hold không phải là một điều tốt bởi vì tiền không được lưu hành để tăng thêm giá trị cho hệ thống. Hệ thống công cụ của Swappit sẽ cho phép chúng ta tận dụng giá trị nhiều lần tùy thuộc vào số tiền đã vay. Và công cụ này cũng có thể được bán cho các nhà đầu tư. Tạo giá trị và tính tiền mã hóa thanh khoản.

Phí và lãi suất

 Phí của Swappit sẽ là 3% và sẽ được khấu trừ từ giá trị của tiền vào ngày hết hạn. Lãi suất là 0,3% mỗi tháng và có thể được thanh toán bằng token SWAP hoặc các đơn vị tiền tệ khác.

Ví dụ: chúng ta có hợp đồng cho vay trị giá 1000 đô la trong 1 năm với Bitcoin 1 BTC.

Chúng ta sẽ trả lãi trên token SWP $ 48 nếu token SWAP trị giá $ 1 và thêm 0,03 BTC được tính phí.

Hợp đồng SWAP

Swappit có giao diện trên cả Android và IOS cho phép người dùng chọn một mô hình hợp đồng, với các bước sau.

  1. Chọn hình thức hợp đồng
  2. Chọn loại thanh toán
  3. Xác nhận chi tiết hợp đồng
  4. Được thanh toán

Blockchain and hợp đồng thông minh

 Hệ thống Swappit sử dụng Blockchain của Ethereum làm mạng chính và sử dụng Hợp đồng thông minh để chuyển giao hợp đồng. Người dùng có thể che giấu một phần hợp đồng bằng chìa khóa riêng tư của họ.

Tất cả token có sẵn trong hệ thống là 1.000.000.00.0 SWAP bằng 50% hoặc 500,000,000 SWAP được bán trong ICO với một Hardcap là $ 50,000,000.

Token metrics

 Hệ thống Swappit được sử dụng cho các phần khác nhau của hình ảnh, vì token được bán cho 50% hệ thống. Tôi nghĩ rằng họ cho ra cả hai chiến dịch referral và airdrop, 10% cho tài liệu tiếp thị và quảng cáo sẽ phù hợp nếu Airdrop + Referral không quá nhiều, bởi vì quảng cáo gốc là quan trọng. Do tính năng độc đáo của ICO này, tôi nghĩ 50% cho nền tảng giao dịch và các tỷ lệ khác sẽ có ý nghĩa.

Lộ trình

Lộ trình Swappit được trình bày chi tiết bên dưới.

 Giao dịch bán token sẽ bắt đầu vào quý 4 năm 2018 và nền tảng sẽ được khởi chạy vào Q1 2019. Lộ trình 2 năm là dễ hiểu đối với một dự án ICO, và họ đang đi trên con đường của họ bây giờ. Tính đến thời điểm hiện tại, họ vẫn giữ được tiến độ private sale. Thời gian khóa cho nhà đầu tư khá dài, với thời gian khóa 1 năm. Họ cần tỷ lệ 19,5% cho dự trữ thanh khoản khẩn cấp, nó thích hợp cho một dự án vay tiền được mã hóa.

Team và cố vấn

 Hầu hết nhóm của Swappit đều có kinh nghiệm về tài chính và ngân hàng. Hơn nữa, họ cũng liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Giám đốc điều hành Rulin Zhao là người sáng lập Lion Capital, công ty này có thể là sáng kiến để thành lập Swappit vì chũng cùng mục tiêu, ông có kinh nghiệm là nhà kinh doanh độc quyền tại Genesis Proprietary Trading Ltd, và Hai Ting Yan, Cố vấn, đứng đầu Ngân hàng Trung Quốc ở châu Âu. Họ cũng có Jichao (Michael) Li, CTO, BA. Đại học Virginia, Ông có thời gian làm việc tại Google, Kỹ sư phần mềm cao cấp và Trưởng nhóm công nghệ.

Chúng ta cũng có Xinyuan (Victor) Chen, CSO, WD Quản Lý Đầu Tư tại Thâm Quyến, là nhà Quản Lý đầu tư, và một Người Sáng Lập của Thâm Quyến Qianhai Dongkexun Supply Chain Co., Ltd

CFO Austin Cheng là một CFA Charterholder, CIO tại Chicago Investment Management

 Chen-Shao (Steven) Hou, MS. Đại học Cornell, là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Swappit. Deloitte và Touché, Tư vấn chiến lược mã hóa là một số tên gọi khiến anh ta liên quan đến đầu tư.

Po-Yu Kung, cũng làm việc tại Lion Capital với vai trò là Giám đốc điều hành, và hiện là Giám đốc điều hành của Swappit, đang làm việc tại Associate at Company PwC, Senior Associate

Công ty Shanghai Prosperity Holdings

  • Tham gia vào tất cả các giai đoạn của vốn chủ sở hữu, nợ và sáp nhập và mua lại các giao dịch, bao gồm cả việc phát triển thư mời thầu, mô hình tài chính, các buổi thẩm định ..

Có 3 điểm chung từ nhóm: trước hết, một số thành viên đến từ Lion Capital, trung tâm của quỹ của Giám đốc điều hành Rulin; thứ hai, tất cả đều có kinh nghiệm đầu tư, ngay cả cố vấn pháp lý Tiến sĩ Jason Corbett đã có kinh nghiệm như CIO từ Silver Accord Advisory; và thứ ba, họ từng là người dẫn đầu cho một số tổ chức.

 Chỉ có một điểm cần được xem xét nhiều hơn, là về đội ngũ kỹ thuật, chúng tôi biết CTO là từ Google, nhưng team cần phải có nhiều lập trình viên hơn. Nhóm nghiên cứu có tất cả các điểm hội tụ, tốt cho phát triển lẫn nhau vì tất cả đều có kinh nghiệm đầu tư, dễ hiểu mục tiêu của dự án, là một trong những tư vấn tốt nhất cho bộ phận công nghệ để tạo ra sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, đối với một số vị trí cụ thể như tiếp thị, họ có thể cần một người chuyên biệt hơn trong lĩnh vực này, phải nói rằng, mỗi bộ phận nên có chuyên môn hơn.

 Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ nhóm nghiên cứu có tiềm năng cho sản phẩm mà họ đang tạo ra. Tuy nhiên, nếu thiếu đi nhân viên lập trình, sản phẩm có thể được sử dụng phổ biến hay không thì vẫn chỉ là một câu hỏi

 Bạn có thể xem một cuộc phỏng vấn ngắn từ Giám đốc điều hành Rulin thông qua video này  Giám đốc điều hành TV AMBLE RULIN ZHAO, SWAPPIT

Kết luận

 Tiền mã hóa của hệ thống cho vay: nó rất thú vị vì trong thời gian dài, loại công cụ này sẽ giúp tạo ra nhiều giá trị hơn cho ngành tài chính. Tuy nhiên, hệ thống này có một đối thủ cạnh tranh dự án rất nổi tiếng: Salt đã được thực hiện trước đó, mà Swappit đã giảm lãi suất và các chức năng khác để trông thú vị. Một điều có vẻ đáng lo ngại là mặc dù Team và Cố vấn đang trải qua giai đoạn cấp vốn, hardcap 50 triệu đô la cũng là một con số rất cao hiện nay. Và team thì cần nhiều coder hơn. Đối với những người quan tâm có thể truy cập trang chính. Swappit là nền tảng cho vay được mã hóa, giúp loại bỏ nhu cầu của người cho vay đối với người vay. Người dùng lần đầu tiên có thể nhận được các khoản vay bằng nội tệ của họ mà không phải trả lãi suất theo tỉ lệ cho bên thứ 3 cho vay. Thay vì dựa vào người cho vay, Swappit tạo ra khoản vay tổng hợp thông qua thị trường phái sinh và cho phép người dùng nhận tiền trong túi của bạn chỉ trong một ngày làm việc.

 Ý tưởng đưa ra có thể giải quyết, nhưng nó không lớn, thị trường tiền mã hóa thường tập trung vào các ICO có khả năng sử dụng. Swappit có thể kiếm được lợi nhuận nhưng cũng phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Đó là một cái nhìn thoáng qua, nhưng nhóm nghiên cứu có đủ điều kiện chuyên môn về cho vay, họ nhìn vào vấn đề và tìm cách cho người dùng có thể hưởng lợi. Swappit có vẻ hợp pháp và có thể là một dự án tốt, nhưng thực sự không tốt cho quan điểm đầu tư so với Nexo  https://nexo.io/  (*) và Salt  https: / /saltlending.com/ (**)

Chúng ta nên tiếp tục theo dõi và xem xét

-----

 Bây giờ Swappit có chiến dịch cho người dùng tham gia, hãy kiểm tra:  https://goo.gl/forms/EexhyNk1JxgvTj2t1

Trong sự kiện Swappit này, họ sẽ chọn ngẫu nhiên 4 mục, người đã tham gia vào telegram của họ + theo dõi twitter của họ để cho đi 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 ETH

 Gần đây, nhóm Swappit cũng truyền bá quảng cáo bằng cách tham dự một số sự kiện, họ vừa tham dự Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Technology thành công tại Thượng Hải, Sydney tại  Đầu tư Crypto và Hội nghị thượng đỉnh ICO 2018  để tái định hình toàn cầu dịch vụ tài chính từ Sydney, Australia. và nhiều chương trình khác. Chúng ta có thể thấy rằng họ quan tâm đến việc quảng cáo.

 (*) Nexo - khoản vay crypto thấu chi tức thì đầu tiên trên thế giới. Được cấp bởi Credissimo - Tập đoàn FinTech hàng đầu phục vụ hàng triệu người trên khắp châu Âu trong hơn 10 năm.

 (**) Nền tảng cho vay SALT cho phép chủ sở hữu tài sản blockchain sử dụng tài sản thế chấp của họ để thế chấp cho các khoản vay tiền mặt. SALT là nền tảng cho vay tài sản đầu tiên được hỗ trợ để cung cấp cho người sở hữu tài sản blockchain quyền truy cập vào tính thanh khoản mà không cần phải bán token của họ.

 Bạn đang đọc [SPONSORED REVIEW] SWAPPIT - nhà cung cấp dịch vụ cho vay tiền mã hóa hiệu quả cao, tại chuyên mục Đầu tư

Được tài trợ bởi Swappit

Nguồn: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
93.33% Rating
Điểm: 4.67 / 5
3 Bình chọn

daisy2210

“If you don't have time to read, you don't have the time (or the tools) to write. Simple as that.” ― Stephen King

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ