Gửi bài viết tới BigCoin

VegasCoin VegasCoin

Dự báo giá đồng tiền VegasCoin đến 2023

"Tôi có nên đầu tư vào VegasCoin không?" "Có nên mua VGC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì VGC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá VegasCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá VGC có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo VGC.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như VegasCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, VGC có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá VegasCoin tương đương với 0.000144 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.000144 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.000142 USD

VegasCoin (VGC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
VegasCoin predictions for 2018February 2018Open: 0.000403392Close: 0.000244466Min: 0Max: 0.000457553Change: -65.01 %▼
VegasCoin predictions for 2018March 2018Open: 0.000313832Close: 0.000227995Min: 0Max: 0.000478597Change: -37.65 %▼
VegasCoin predictions for 2018May 2018Open: 0.000327162Close: 0.00167974Min: 0.000135165Max: 0.0016957Change: 80.52 % ▲
VegasCoin predictions for 2018June 2018Open: 0.00161237Close: 0.00103868Min: 0.000356391Max: 0.00161237Change: -55.23 %▼
VegasCoin predictions for 2018July 2018Open: 0.000785775Close: 0.000614184Min: 0.000386297Max: 0.00154622Change: -27.94 %▼
VegasCoin predictions for 2018August 2018Open: 0.000561665Close: 0.000621181Min: 0.000186712Max: 0.000675836Change: 9.58 % ▲
VegasCoin predictions for 2018September 2018Open: 0.000614824Close: 0.000224479Min: 0.000198412Max: 0.000623884Change: -173.89 %▼
VegasCoin predictions for 2018October 2018Open: 0.000573033Close: 0.000488967Min: 0.000297161Max: 0.00080423Change: -17.19 %▼
VegasCoin predictions for 2018November 2018Open: 0.000514848Close: 0.000148864Min: 0Max: 0.000514848Change: -245.85 %▼
VegasCoin predictions for 2018December 2018Open: 0.000149435Close: 0.000144561Min: 0Max: 0.00017117Change: -3.37 %▼
VegasCoin predictions for 2019January 2019Open: 0.000118634Close: 0.000295786Min: 0Max: 0.000295786Change: 59.89 % ▲
VegasCoin predictions for 2019February 2019Open: 0.00027396Close: 0.00021676Min: 0Max: 0.000368039Change: -26.39 %▼
VegasCoin predictions for 2019April 2019Open: 0.000152063Close: 0.000225239Min: 0Max: 0.000246916Change: 32.49 % ▲
VegasCoin predictions for 2019May 2019Open: 0.000217152Close: 0.00156003Min: 0.00000570549Max: 0.00161533Change: 86.08 % ▲
VegasCoin predictions for 2019June 2019Open: 0.0015324Close: 0.000617256Min: 0.000265418Max: 0.0015324Change: -148.26 %▼
VegasCoin predictions for 2019July 2019Open: 0.00102114Close: 0.000516618Min: 0.000359601Max: 0.00145777Change: -97.66 %▼
VegasCoin predictions for 2019August 2019Open: 0.000543407Close: 0.000534362Min: 0.000104707Max: 0.000582401Change: -1.69 %▼
VegasCoin predictions for 2019September 2019Open: 0.000211044Close: 0.00047387Min: 0.000110755Max: 0.000544132Change: 55.46 % ▲
VegasCoin predictions for 2019October 2019Open: 0.00045392Close: 0.000471634Min: 0.000205212Max: 0.000711551Change: 3.76 % ▲
VegasCoin predictions for 2019November 2019Open: 0.000398234Close: 6.0182E-5Min: 0Max: 0.000398234Change: -561.72 %▼
VegasCoin predictions for 2020January 2020Open: 1.12135E-5Close: 0.000166003Min: 0Max: 0.000186708Change: 93.25 % ▲
VegasCoin predictions for 2020February 2020Open: 0.000181841Close: 9.58416E-5Min: 0Max: 0.000274571Change: -89.73 %▼
VegasCoin predictions for 2020April 2020Open: 7.69196E-6Close: 0.00018799Min: 0Max: 0.00018799Change: 95.91 % ▲
VegasCoin predictions for 2020May 2020Open: 0.000163554Close: 0.00113479Min: 0Max: 0.00153527Change: 85.59 % ▲
VegasCoin predictions for 2020June 2020Open: 0.00143993Close: 0.000888317Min: 0.0001504Max: 0.00143993Change: -62.1 %▼
VegasCoin predictions for 2020July 2020Open: 0.000933691Close: 0.000426004Min: 0.000339066Max: 0.00135547Change: -119.17 %▼
VegasCoin predictions for 2020August 2020Open: 0.000394711Close: 0.000464029Min: 0.0000059471Max: 0.000498941Change: 14.94 % ▲
VegasCoin predictions for 2020September 2020Open: 0.000429044Close: 0.000344781Min: 0.000024165Max: 0.000458842Change: -24.44 %▼
VegasCoin predictions for 2020October 2020Open: 0.000416406Close: 0.000318977Min: 0.0000985652Max: 0.00061452Change: -30.54 %▼
VegasCoin predictions for 2021May 2021Open: 7.1644E-5Close: 0.00139337Min: 0Max: 0.00143934Change: 94.86 % ▲
VegasCoin predictions for 2021June 2021Open: 0.00133264Close: 0.000765374Min: 0.0000502239Max: 0.00133264Change: -74.12 %▼
VegasCoin predictions for 2021July 2021Open: 0.000891549Close: 0.000346329Min: 0.000323398Max: 0.00126483Change: -157.43 %▼
VegasCoin predictions for 2021September 2021Open: 0.000323827Close: 0.000316365Min: 0Max: 0.000379153Change: -2.36 %▼
VegasCoin predictions for 2022June 2022Open: 0.00123469Close: 0.000723078Min: 0Max: 0.00125776Change: -70.75 %▼
VegasCoin predictions for 2022August 2022Open: 0.000255659Close: 0.000243497Min: 0Max: 0.000326323Change: -4.99 %▼
VegasCoin predictions for 2022September 2022Open: 0.000299225Close: 0.000188558Min: 0Max: 0.000299225Change: -58.69 %▼
VegasCoin predictions for 2022October 2022Open: 0.000197397Close: 0.000182961Min: 0Max: 0.000447927Change: -7.89 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain