Gửi bài viết tới BigCoin

Vì sao CREDITS sẽ an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Đăng bởi:   - 30/04/2018 - 614 lượt xem
Chia sẻ
 

Vì sao CREDITS sẽ an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Blockchain từ khi sinh ra đã cung cấp một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc đảm bảo tính bảo mật thông tin của các hệ thống với quy mô lớn, vượt xa các máy chủ theo node, hoàn thiện dữ liệu người dùng và bảo vệ cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, giới blockchain cũng phải đối mặt với vô số thách thức, từ việc phát triển cơ sở hạ tầng mạng để đạt được lưu lượng giao dịch lớn, đến việc thiết lập các nguyên tắc trong lưu trữ thông tin, cho đến khả năng đạt được tính thống nhất, bảo mật và chính xác về mặt dữ liệu. Chúng ta hay cùng thảo luận những thuật toán chính mà một khi được khởi động thì nền tảng CREDITS sẽ trở nên an toàn hơn bất cứ hệ thống nào khác.

Tổng quan về bảo mật thông tin

Nguyên lý đằng sau công nghệ blockchain tự nó đã ám chỉ cấp độ bảo mật cao nhất có thể đạt được:

  • Blockchain là một chuỗi các khối dữ liệu được tạo ra và liên kết với nhau thông qua lưu trữ các hàm băm của các khối liền trước
  • Xử lý và lưu trữ giao dịch phân tán
  • Nguyên tắc tạo ra chuỗi khối, với mỗi khối hiện tại lại chứa mã băm của khối trước đó

Tạo ra các chuỗi khối liên tiếp

Theo bigcoin vietnam Nền tảng CREDITS lưu trữ dữ liệu theo một trình tự các khối được sắp xếp theo dạng first com, first served có nghĩa là khối nào trước thì được thực hiện trước, khối nào sau thì được thực hiện sau. Trong trường hợp trật tự các khối bị thay đổi, trình tự của các thẻ gắn thời gian bị sai và các mã hash không tuân theo dữ liệu ban đầu, như vậy làm cho chúng bị sai lệch.

Blockchain được tạo ra giống như một chuỗi khối liên tục lớn dần với tất cả các ghi chép về giao dịch. Mỗi khối có một bộ thủ và một danh sách các giao dịch. Bộ thủ của mỗi khối bao gồm mã băm của chính nó và một mã băm cộng gộp của khối trước đó. Theo đó thì, mỗi khối mỡi sẽ bao gồm một liên kết dẫn đến mã băm của khối trước đó trong sổ cái. Cứ lần lượt, các liên kết về mã băm đảm bào là toàn bộ chuỗi giao dịch không thể bị thay đổi. Thay đổi thông tin trên khối đã được thêm vào chuỗi là không hợp lí vì điều này sẽ dẫn đến thay đổi thông tin từ tất cả những chuỗi sau đó. Kết quả là gần như để thực hiện được một tấn công lặp chi là hoàn toàn không thể.

Thuật toán đồng thuận trong các mạng

Trong bối cảnh các crypto, những thuật toán đồng thuận được chỉ định sinh ra để bảo đảm tính hợp lệ của các giao dịch (quá trình xác thực được thực hiện phân tán trên toàn bộ các nút mạng) và mức độ chịu lỗi của hệ thống.

Có thể mô tả thuật toán đồng thuận trong mạng CREDITS như sau:

  • Việc tạo ra danh sách các nút tham gia vào 1 vòng xác nhận giao dịch sẽ dựa vào công nghệ được gọi là DpoS

DpoS là một hệ thống xếp hạng dựa trên tiêu chí danh tiếng. Hay nói cách khác, nó tạo ra một nhóm các nút được phân cấp đế xác nhận một giao dịch, tạo ra một khối giao dịch, xác nhận và chuyển các khối đó tới các nút khác cho quá trình ghi chép trên chuỗi sau đó.

Một vòng xác nhận như thế được tạo ra cứ mỗi 5 mili giây một lần. Một khối giao dịch sẽ được sinh ra trong một vòng. Tất cả các nút mạng được liệt kê. Mỗi nút được gắn cho một số (thứ tự) ngẫu nhiên. Danh sách được chọn lựa từ trên xuống dưới dựa vào những giá trị này. Nút đầu tiên trong danh sách trở thành một đầu nút. Tất cả những nút sau đó trong danh sách trở thành các nút tin cậy. Số thứ tự được quyết định bằng thuật toán sau: nếu tất tổng số các nút là 10 nút thì 50% số đó sẽ trở thành nút tin cậy, nhưng không được nhỏ hơn 3. Nếu tổng số nút tối thiểu là 100 thì 10% nút sẽ là nút tin cậy. Số lượng trung bình sẽ thay đổi từ 10 đến 50% tổng số nút mạng. Danh sách các nút tham gia cuối cùng vào bất kể vòng nào sẽ quyết định số lượng nút được tập hợp. Những nút tham gia vào xử lý khối này thì không tham gia vào vòng mới. Hệ thống bắt đầu một vòng mới bằng việc sử dụng con số dựa trên thuật toán được mô tả bên trên mà không cần phải đợi đến khi quá trình xử lý vòng cuối cùng kết thúc. Đây là cách mà quá trình xử lý giao dịch không đồng thời diễn ra và các chuỗi khối được hình thành.

  • Quá trình xác nhận trong 1 vòng và quá trình hình thành chuỗi khối. Dựa vào công nghệ BFT.

Thuật toán Byzantine Fault Tolerance (BFT) cho phép các tướng Byzantine (hay những nút xác nhận) điều khiển trạng thái mạng và trao đổi các tin nhắn và do vậy đảm bảo tính trung thực và đưa ra các quyết định trong xác nhận khối và giao dịch.

Một khi một giao dịch được tạo ra và được gửi tới nút đầu và chuyển qua cho các nút tin cậy để xác nhận sau này. Mỗi một nút tin cậy được liên kết với các nút tin cậy kế bên nhằm mục đích xác nhận giao dịch tập trung. Các nút tin cậy đưa ra quyết định về quá trình xác nhận giao dịch dựa vào hình mẫu toán học được gọi là thuật toán Byzantine Fault Tolerance. Khi được hoàn thành các giao dịch được chuyển lại cho nút đầu để ghi vào một khối. Khi thới gian trôi qua, một lượng giao dịch nhất định sẽ được thêm vào trong khối, và khối sẽ đóng lại. Một mã băm cộng gộp của khối đó sẽ được tạo ra dựa theo con số được đề xuất cho khối này cộng với mã băm của khối trước đó. Sau đó thì nó được chuyển tiếp tới tất cả các nút mạng để ghi chép trong chuỗi sau này. Và như vậy, một vòng được hoàn tất.

Tạo ra mã băm

Nền tảng CREDITS áp dụng thuật toán mã hóa dữ liệu có tên là BLAKE2s. Thuật toán này không quá phụ thuộc vào kích thước dữ liệu băm và được bảo vệ chống lại khả năng bị xung đột kết quả trong quá trình mã hóa. BLAKE2s phục vụ để BLAKE2s phục vụ cho việc gắn đồng thuận BFT khi kiểm tra chức năng nút bằng cách sử dụng một hàm check sum. BLAKE2s là phiên bản của thuật toán BLAKE2 được tối ưu hóa cho kích thước nền tảng 8 bit đến 32 bit. Thuật toán dựa trên thiết kế HAIFA; chức năng nén, dựa trên phương pháp Davies – Meyer được cải thiện.

Việc sử dụng BLAKE2s cung cấp các lợi ích sau liên quan đến bảo mật:

Chức năng nén cải tiến

BLAKE2 nhập số nhận dạng hoàn thành làm đầu vào phụ cho chức năng nén, do đó làm cho nó an toàn hơn. Việc sử dụng chế biến muối bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ điển với các bảng cầu vồng.

Giảm số lượng hằng số

Hàm BLAKE2 sử dụng tổng cộng 8 thay vì 24 hằng số từ, do đó tiết kiệm được 64 byte của ROM và 64 byte RAM.

Chặn các tham số bao gồm vectơ khởi tạo

Mã hóa các tham số, độ dài khóa và bảng tham chiếu để bảo mật cho cây băm.

Truyền dữ liệu nhanh hơn

Truyền dữ liệu với số vòng đã chuyển từ 14 đến 10 (so với BLAKE-256). Kết quả là, số chu kỳ mỗi bit đã giảm từ 7,49 xuống 5,34. Điều này thay đổi kết quả tăng tốc khoảng 29% cho việc chuyển khối lượng dữ liệu lớn, đồng thời cải thiện tốc độ truyền dữ liệu không lớn.

Chữ ký số

CREDITS sử dụng hàm băm mật mã với mục đích đảm bảo tính bảo mật của tất cả các khía cạnh hệ thống. Nền tảng được xây dựng trên hệ thống chữ ký đường cong elip được gọi là EdDSA . Nó cũng sử dụng Ed25519, một lược đồ chữ ký đường cong elliptic cung cấp bảo mật tốt hơn so với ECDSA và DSA và hiệu năng tốt. Mã hóa đường cong elliptic được sử dụng để tạo cặp khóa được mã hóa bảo vệ.

Cụm từ mã được tạo để tạo tài khoản người dùng được băm thông qua việc sử dụng thuật toán BLAKE2s. Băm này sau đó được sử dụng bởi Ed25519 để tạo ra một khóa riêng và một khóa công khai. Cần có khóa riêng để ký các giao dịch của người dùng và chuyển chúng vào mạng. Khóa công khai được kết hợp trong giao dịch và các nút nhận giao dịch có thể xác minh chữ ký bằng cách sử dụng khóa công khai. Điều này cung cấp khả năng bảo vệ hiệu quả cho cả người dùng và mạng vì khóa riêng chỉ được người dùng giữ và khóa công khai có thể xác minh tính xác thực của chữ ký của người dùng.

Thuật toán Ed25519 được chỉ định cho mức độ bảo mật 128 bit. Loại bảo vệ này chỉ có thể bị tấn công bởi các máy tính lượng tử lớn. Một đánh giá hợp lý về khả năng được cung cấp bởi các máy tính thông thường chứng minh rằng Ed25519 hoàn toàn an toàn.

Kết luận

Bất cứ thứ gì cũng có thể bị tấn công - nhưng nó có đáng để tấn công không? Bỏ qua thuật toán đồng thuận là cách duy nhất có thể để hack hệ thống. Việc tiêm các giao dịch giả mạo hoặc các nhóm giao dịch vào hệ thống đòi hỏi một số lượng lớn các nút giả mạo. Triển khai nhiều nút đòi hỏi hiệu suất tính toán rất lớn. Một sự phong phú của các nguồn lực cần thiết để cho thuê các trung tâm dữ liệu lớn hơn, phát triển một mã độc hại, triển khai các nút giả mạo làm cho bất kỳ nỗ lực hack kinh tế không hợp lý. Số lượng nút hợp lệ trong mạng càng lớn, luân chuyển vốn nội mạng càng cao và tài nguyên càng lớn để có thể thực thi bất kỳ nỗ lực hack nào.

CREDITS là một nền tảng duy nhất cung cấp một cách tiếp cận cơ bản khác biệt để giải quyết bất kỳ vấn đề bảo mật thông tin nào đối mặt với hệ thống blockchain. Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến trong mã hóa dữ liệu và các trường băm đã làm cho nó có thể phát triển một nền tảng không thể bị tấn công trừ khi các nguồn lực và chi phí đáng kể được dành ra, lớn hơn khoản lợi nhuận tiềm ẩn.

 Bạn đang đọc: Vì sao CREDITS sẽ an toàn hơn các nền tảng blockchain khác? Tại: Phân tích

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Tôi là một người đam mê công nghệ, theo chủ nghĩa vị lai, và là một thành viên tích cực của core team Bigcoinvietnam.

Phân tích giá ngày 20/11: Bitcoin, Ripple, Ethereum, Stellar, EOS, Litecoin, Cardano, Monero, TRON, IOTA


Thứ Ba, ngày 20 tháng 11, thị trường tiền mã hóa lại tái hiện lại đợt khủng hoảng ngày 15/11 sau khi cho thấy một số dấu hiệu phục hồi ngày hôm qua, ngày 19 tháng 11. Bitcoin ( BTC ) giảm xuống dưới mốc 5.000 USD, với toàn bộ top 20 trong bảng xếp hạng đều đang trong tình trạng giảm mạnh, mạnh nhất là Bitcoin Cash tại thời điểm viết bài, theo CoinMarketCap .


Có thể bạn quan tâm:

 

Một số thông tin chung

Sau một khoảng thời gian là ba ngày, thị trường mật mã tiếp tục quay trở lại một xu hướng giảm với tổng vốn hóa thị trường đã giảm xuống dưới 170 tỷ USD, là mức thấp mới của năm.

Sau khi tăng biên độ dao động và xu hướng giảm mới, một số nhà phân tích đã dự đoán abysmally giá thấp cho Bitcoin. Khi tâm lý có biểu hiện tiêu cực, các dự báo như vậy có thể khiến các nhà đầu tư bắt đầu từ bỏ, và cũng buộc các nhà đầu tư yếu hơn phải bán cổ phần của họ.

Trong lịch sử giao dịch ngắn hạn, đây có phải là lần đầu tiên Bitcoin giảm khoảng 74% so với mức đỉnh điểm của nó không? Câu trả lời là không! Theo Charlie Bilello , giám đốc nghiên cứu của Pension Partners, đồng tiền kỹ thuật số đã giảm gấp đôi 94% từ mức cao của nó và một lần nữa tăng từ đống tro tàn. Sự sụp đổ tồi tệ nhất lần thứ ba là 85% từ mức cao sau đó của nó. Điều này cho thấy rằng lớp tài sản đã trải qua sự sụt giảm lớn trước đó.

Trong các thị trường gấu và thời kỳ hoảng loạn, các nguyên tắc cơ bản lấy lại vị thế và thị trường chỉ được điều chỉnh về mặt cảm xúc và tâm lý. Mặc dù trong khoảng thời gian như vậy  là cơ hội để đầu tư dài hạn, tốt hơn là nên chờ đợi sự suy giảm kết thúc trước khi mua vì giá có thể đi xuống thấp trong cuộc khủng hoảng đó.

Các cấp độ thấp hơn có thể thu hút người mua là gì? Hãy cùng tìm hiểu.

 

BTC / USD

Sau ba ngày ít biến động, phe gấu đang trở lại với sự trả thù ngoạn mục. Bitcoin đã giảm mạnh dưới ngưỡng hỗ trợ $ 5,450 một cách dễ dàng. Thất bại của các trader khi đưa giá giảm xuống mức $ 5,900 cho thấy áp lực bán trên mọi mức tăng nhỏ.

Bitcoin đã giảm mạnh dưới ngưỡng hỗ trợ $ 5,450 một cách dễ dàngBitcoin đã giảm mạnh dưới ngưỡng hỗ trợ $ 5,450 một cách dễ dàng

 

Đường EMA 20 ngày và đường SMA 50 ngày đã quay đầu đi xuống và chỉ báo RSI đang nằm sâu trong vùng vượt bán. Điều này cho thấy người bán tiếp tục cân bằng cặp BTC / USD mà không cần chờ đợi một đợt thoái lui.

Nếu phe bò không hỗ trợ tâm lý và duy trì ở mức quan trọng $ 5000 thì đợt giảm giá có thể sẽ kéo dài và kéo giá xuống mức $ 4,700 và dưới mức $ 4,100. Tuy nhiên, việc duy trì chỉ số 15 trên chỉ báo RSI cho thấy rằng việc bán đã quá hạn và có thể xảy ra sự sụt giảm bất cứ lúc nào. Sức mạnh của pullback sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về việc liệu sự suy giảm đã kết thúc hay chưa.

Khi giá biến động, rất khó để dự đoán nó sẽ dừng ở đâu. Do đó, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ từng mức hỗ trợ. Chúng tôi sẽ đợi cho sự sụt giảm kết thúc và một thiết lập mua mới để hình thành trước khi thử đặt lệnh mua lại. Cho đến lúc đó, tốt nhất là nên chờ đợi.

 

XRP / USD

Ripple tiếp tục là một trong những cryptocurrencies phát triển mạnh hơn, vì lượng giao dịch XRP gần đây đang duy trì ở mức tích cực.

Ripple tiếp tục là một trong những cryptocurrencies phát triển mạnh hơnRipple tiếp tục là một trong những cryptocurrencies phát triển mạnh hơn

 

Đường trung bình động đang đi ngang và RSI gần với điểm giữa. Điều này ám chỉ một hành vi bị ràng buộc trong phạm vi từ $ 0,40 đến $ 0,565.

Bảng phân tích đường xu hướng tăng và 0,40 đô la sẽ là số âm và có thể dẫn đến mức giảm xuống còn 0,37185 đô la và thấp hơn đến 0,26913 đô la. Nếu con số tăng đột biến 0,565 đô la, cặp XRP / USD có thể tăng lên 0,625 đô la và cao hơn đến 0,76440 đô la. Nhà đầu tư nên theo dõi điều này, vì nó đã được thiết lập tốt trong đợt giảm giá gần đây.

 

ETH / USD

Ethereum nhìn thấy một mức thấp mới hàng năm trong việc phá vỡ dưới mức thấp nhất trong ngày là $ 167,32 xảy ra vào ngày 12 tháng 9.

Ethereum nhìn thấy một mức thấp mới hàng năm trong việc phá vỡ dưới mức thấp nhất trong ngàyEthereum nhìn thấy một mức thấp mới hàng năm trong việc phá vỡ dưới mức thấp nhất trong ngày

 

Nếu giá đóng cửa (khung thời gian UTC) dưới 167,32 đô la, nó sẽ tiếp tục xu hướng giảm có thể kéo cặp ETH / USD sang ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 136 đô la và 110 đô la. Đường EMA 20 ngày và RSI giảm trong vùng vượt bán cho thấy đường kháng cự ít nhất là giảm giá.

Tuy nhiên, nếu các trader giá hỗ trợ đồng tiền kỹ thuật số ở các mức thấp hơn và đẩy giá lên trên 167.32 đô la, nó có thể tăng lên đường EMA 20 ngày. Chúng tôi sẽ chờ đợi một sự đảo chiều xu hướng được báo hiệu trước khi đề xuất bất kỳ một giao dịch nào.

 

XLM / USD

Stellar đã phá vỡ kênh tăng dần. Nếu giá đóng cửa (khung thời gian UTC) bên dưới đường hỗ trợ, mức giảm có thể kéo dài đến $ 0,21494424 và thấp hơn đến $ 0,20400799.

Stellar đã phá vỡ kênh tăng dầnStellar đã phá vỡ kênh tăng dần

 

Thất bại của các trader giá là để phá vỡ mô hình tam giác giảm dần là dấu hiệu giảm giá xảy ra. Cặp XLM / USD sẽ tiếp tục xu hướng giảm nếu phe gấu chìm dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $ 0,184. Đường trung bình động và chỉ báo RSI ngay phía trên mức 41 điểm cho một vùng có thể được hình thành. Trong khi phần trên của phạm vi là $ 0,30, phần dưới của phạm vi vẫn chưa được thiết lập. Một breakout trên $ 0.305 có khả năng báo hiệu một sự đảo chiều của xu hướng.

 

EOS / USD

Sau khi vật lộn để duy trì trên mức $ 4.493, EOS lao xuống dưới mức hỗ trợ và cũng đã phá vỡ dưới mức $ 4.1778 tiếp theo. Mức hỗ trợ cuối cùng là $ 3.8723, dưới mức này đồng tiền mã hóa sẽ tạo thành mức thấp mới trong năm.

EOS lao xuống dưới mức hỗ trợ và cũng đã phá vỡ dưới mức $ 4.1778 tiếp theoEOS lao xuống dưới mức hỗ trợ và cũng đã phá vỡ dưới mức $ 4.1778 tiếp theo

 

Đường EMA 20 ngày đang dốc xuống và RSI đang nằm trong vùng vượt bán, cho thấy sự cân bằng nghiêng về phía người bán. Dưới ngưỡng $ 3.8723, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là $ 3. Cặp EOS / USD sẽ thể hiện sưc mạnh tăng giá nếu nó phá vỡ các đường trung bình động và đường xu hướng giảm. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư hãy chờ đợi cho sự suy giảm kết thúc và một thiết lập mua mới sẽ hình thành trước khi bắt đầu bất kỳ vị thế mua mới nào.

 

LTC / USD

Litecoin dường như rơi vào một hố không đáy vì nó tiếp tục tạo ra mức thấp mới. Với sự sụt giảm ngày hôm nay, nó đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ $40.

Litecoin dường như rơi vào một hố không đáy vì nó tiếp tục tạo ra mức thấp mớiLitecoin dường như rơi vào một hố không đáy vì nó tiếp tục tạo ra mức thấp mới

 

Cả hai đường trung bình động đều có xu hướng đi xuống và chỉ báo RSI đang nằm trong vùng vượt bán, cho thấy phe gấu đang nắm quyền. Hỗ trợ tiếp theo của nó sẽ ở mức $ 32. Chúng tôi dự đoán một nỗ lực để thoát khỏi sự hỗ trợ tại $ 30- $ 32. Với sự sụt giảm gần đây, các kỹ thuật của cặp LTC / USD đã bị hư hại. Nó sẽ phải đi vào một giai đoạn củng cố trước khi một xu hướng tăng mới có thể bắt đầu.

 

ADA / USD

Sau khi duy trì mức giá quanh $ 0.060105 trong năm ngày qua, Cardano đã phá vỡ sự hỗ trợ, tạo ra mức thấp mới. Hỗ trợ tiếp theo của nó là $ 0.043722.

Cardano đã phá vỡ sự hỗ trợ, tạo ra mức thấp mớiCardano đã phá vỡ sự hỗ trợ, tạo ra mức thấp mới

 

Chỉ báo RSI đã đi sâu vào vùng vượt bán, mà trước đó đã dẫn đến một sự thoái lui của đồng tiền mã hóa này. Tuy nhiên, cặp ADA / USD sẽ tiếp tục phải đối mặt với việc bán trên mọi đợt hồi phục. Nhà đầu tư nên chờ sự suy giảm kết thúc và người mua quay trở lại trước khi thử mua.

 

XMR / USD

Mức tăng từ mức $ 81 vào ngày 15 tháng 11 là ngắn ngủi vì nó không tìm thấy lần mua tiếp theo. Hôm nay, Monero nosedived dưới sự hỗ trợ tại $ 81. Nếu phe gấu thành công trong việc đóng cửa (khung thời gian UTC) giá dưới mức hỗ trợ, nó sẽ là mức thấp nhất trong hơn một năm.

Mức tăng từ mức $ 81 vào ngày 15 tháng 11 là ngắn ngủi vì nó không tìm thấy lần mua tiếp theoMức tăng từ mức $ 81 vào ngày 15 tháng 11 là ngắn ngủi vì nó không tìm thấy lần mua tiếp theo

 

Sự cố có thể dẫn đến sự sụt giảm xuống ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại $ 61,50. Chúng tôi dự đoán một ngưỡng hỗ trợ mạnh gần mức 60 - 61 đô la. Tuy nhiên, với cả hai đường trung bình động đều đi xuống và chỉ báo RSI trong vùng vượt bán, mọi pullback sẽ được đáp ứng với lực bán mạnh. Cặp XMR / USD sẽ phải mất một thời gian dài để tạo thành đáy trước khi một xu hướng đảo chiều được báo hiệu.

 

TRX / USD

TRON đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ mà nó đã giao dịch kể từ 8/8, đây là một dấu hiệu tiêu cực. Nó đã tiếp tục xu hướng giảm của nó có thể đẩy giá tới ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại $ 0,00844479 nếu mức hỗ trợ tại $ 0,018787681 bị phá vỡ.

TRON đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ mà nó đã giao dịch kể từ 8/8, đây là một dấu hiệu tiêu cựcTRON đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ mà nó đã giao dịch kể từ 8/8, đây là một dấu hiệu tiêu cực

 

Chỉ báo RSI đang nằm sâu trong vùng vượt bán, điều này có thể dẫn đến một sự thoái lui đối với đồng tiền mã hóa này. Nhưng với đường EMA 20 ngày dốc xuống, cặp TRX / USD sẽ đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh tại mức 0,0183 USD và cao hơn tại các đường trung bình động. Quan điểm giảm giá của chúng tôi sẽ bị phủ nhận nếu các trader giá nhanh chóng đảo ngược giá trong vòng vài ngày tới và duy trì trên mức $ 0,0183.

 

IOT / USD

IOTA hiện đang giao dịch bên trong kênh giảm dần. Nó lại giảm xuống còn 0,3501 đô la, từ đó nó đã quay ngược trở lại vào ngày 14/11.  

IOTA hiện đang giao dịch bên trong kênh giảm dầnIOTA hiện đang giao dịch bên trong kênh giảm dần

 

Nếu các trader giá thành công trong việc đạt được mức tăng một lần nữa, cặp IOT / USD có thể tăng lên trên $ 0,4037. Mặt khác, nếu phe gấu giảm giá xuống dưới mức $ 0,3501, thì mức trượt có thể kéo dài đến ngưỡng hỗ trợ tiếp theo ở mức 0,32 đô la và thấp hơn đến 0,23 đô la.

 

*Lưu ý: Tất cả những phân tích trên đều là ý kiểu chủ quan không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư Cryptocurrency là đầu tư mạo hiểm, chỉ nên đầu tư số vốn có thể mất được. Bạn hãy luôn luôn "Do your own research" trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

 

Bạn đang đọc: Phân tích giá ngày 20/11: Bitcoin, Ripple, Ethereum, Stellar, EOS, Litecoin, Cardano, Monero, TRON, IOTA, tại chuyên mục: Phân tích

Theo: Cointelegraph

Biên dịch bởi: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ