Gửi bài viết tới BigCoin

Vì sao CREDITS sẽ an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Đăng bởi:   - 30/04/2018 - 578 lượt xem
Chia sẻ
 

Vì sao CREDITS sẽ an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Blockchain từ khi sinh ra đã cung cấp một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc đảm bảo tính bảo mật thông tin của các hệ thống với quy mô lớn, vượt xa các máy chủ theo node, hoàn thiện dữ liệu người dùng và bảo vệ cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, giới blockchain cũng phải đối mặt với vô số thách thức, từ việc phát triển cơ sở hạ tầng mạng để đạt được lưu lượng giao dịch lớn, đến việc thiết lập các nguyên tắc trong lưu trữ thông tin, cho đến khả năng đạt được tính thống nhất, bảo mật và chính xác về mặt dữ liệu. Chúng ta hay cùng thảo luận những thuật toán chính mà một khi được khởi động thì nền tảng CREDITS sẽ trở nên an toàn hơn bất cứ hệ thống nào khác.

Tổng quan về bảo mật thông tin

Nguyên lý đằng sau công nghệ blockchain tự nó đã ám chỉ cấp độ bảo mật cao nhất có thể đạt được:

  • Blockchain là một chuỗi các khối dữ liệu được tạo ra và liên kết với nhau thông qua lưu trữ các hàm băm của các khối liền trước
  • Xử lý và lưu trữ giao dịch phân tán
  • Nguyên tắc tạo ra chuỗi khối, với mỗi khối hiện tại lại chứa mã băm của khối trước đó

Tạo ra các chuỗi khối liên tiếp

Theo bigcoin vietnam Nền tảng CREDITS lưu trữ dữ liệu theo một trình tự các khối được sắp xếp theo dạng first com, first served có nghĩa là khối nào trước thì được thực hiện trước, khối nào sau thì được thực hiện sau. Trong trường hợp trật tự các khối bị thay đổi, trình tự của các thẻ gắn thời gian bị sai và các mã hash không tuân theo dữ liệu ban đầu, như vậy làm cho chúng bị sai lệch.

Blockchain được tạo ra giống như một chuỗi khối liên tục lớn dần với tất cả các ghi chép về giao dịch. Mỗi khối có một bộ thủ và một danh sách các giao dịch. Bộ thủ của mỗi khối bao gồm mã băm của chính nó và một mã băm cộng gộp của khối trước đó. Theo đó thì, mỗi khối mỡi sẽ bao gồm một liên kết dẫn đến mã băm của khối trước đó trong sổ cái. Cứ lần lượt, các liên kết về mã băm đảm bào là toàn bộ chuỗi giao dịch không thể bị thay đổi. Thay đổi thông tin trên khối đã được thêm vào chuỗi là không hợp lí vì điều này sẽ dẫn đến thay đổi thông tin từ tất cả những chuỗi sau đó. Kết quả là gần như để thực hiện được một tấn công lặp chi là hoàn toàn không thể.

Thuật toán đồng thuận trong các mạng

Trong bối cảnh các crypto, những thuật toán đồng thuận được chỉ định sinh ra để bảo đảm tính hợp lệ của các giao dịch (quá trình xác thực được thực hiện phân tán trên toàn bộ các nút mạng) và mức độ chịu lỗi của hệ thống.

Có thể mô tả thuật toán đồng thuận trong mạng CREDITS như sau:

  • Việc tạo ra danh sách các nút tham gia vào 1 vòng xác nhận giao dịch sẽ dựa vào công nghệ được gọi là DpoS

DpoS là một hệ thống xếp hạng dựa trên tiêu chí danh tiếng. Hay nói cách khác, nó tạo ra một nhóm các nút được phân cấp đế xác nhận một giao dịch, tạo ra một khối giao dịch, xác nhận và chuyển các khối đó tới các nút khác cho quá trình ghi chép trên chuỗi sau đó.

Một vòng xác nhận như thế được tạo ra cứ mỗi 5 mili giây một lần. Một khối giao dịch sẽ được sinh ra trong một vòng. Tất cả các nút mạng được liệt kê. Mỗi nút được gắn cho một số (thứ tự) ngẫu nhiên. Danh sách được chọn lựa từ trên xuống dưới dựa vào những giá trị này. Nút đầu tiên trong danh sách trở thành một đầu nút. Tất cả những nút sau đó trong danh sách trở thành các nút tin cậy. Số thứ tự được quyết định bằng thuật toán sau: nếu tất tổng số các nút là 10 nút thì 50% số đó sẽ trở thành nút tin cậy, nhưng không được nhỏ hơn 3. Nếu tổng số nút tối thiểu là 100 thì 10% nút sẽ là nút tin cậy. Số lượng trung bình sẽ thay đổi từ 10 đến 50% tổng số nút mạng. Danh sách các nút tham gia cuối cùng vào bất kể vòng nào sẽ quyết định số lượng nút được tập hợp. Những nút tham gia vào xử lý khối này thì không tham gia vào vòng mới. Hệ thống bắt đầu một vòng mới bằng việc sử dụng con số dựa trên thuật toán được mô tả bên trên mà không cần phải đợi đến khi quá trình xử lý vòng cuối cùng kết thúc. Đây là cách mà quá trình xử lý giao dịch không đồng thời diễn ra và các chuỗi khối được hình thành.

  • Quá trình xác nhận trong 1 vòng và quá trình hình thành chuỗi khối. Dựa vào công nghệ BFT.

Thuật toán Byzantine Fault Tolerance (BFT) cho phép các tướng Byzantine (hay những nút xác nhận) điều khiển trạng thái mạng và trao đổi các tin nhắn và do vậy đảm bảo tính trung thực và đưa ra các quyết định trong xác nhận khối và giao dịch.

Một khi một giao dịch được tạo ra và được gửi tới nút đầu và chuyển qua cho các nút tin cậy để xác nhận sau này. Mỗi một nút tin cậy được liên kết với các nút tin cậy kế bên nhằm mục đích xác nhận giao dịch tập trung. Các nút tin cậy đưa ra quyết định về quá trình xác nhận giao dịch dựa vào hình mẫu toán học được gọi là thuật toán Byzantine Fault Tolerance. Khi được hoàn thành các giao dịch được chuyển lại cho nút đầu để ghi vào một khối. Khi thới gian trôi qua, một lượng giao dịch nhất định sẽ được thêm vào trong khối, và khối sẽ đóng lại. Một mã băm cộng gộp của khối đó sẽ được tạo ra dựa theo con số được đề xuất cho khối này cộng với mã băm của khối trước đó. Sau đó thì nó được chuyển tiếp tới tất cả các nút mạng để ghi chép trong chuỗi sau này. Và như vậy, một vòng được hoàn tất.

Tạo ra mã băm

Nền tảng CREDITS áp dụng thuật toán mã hóa dữ liệu có tên là BLAKE2s. Thuật toán này không quá phụ thuộc vào kích thước dữ liệu băm và được bảo vệ chống lại khả năng bị xung đột kết quả trong quá trình mã hóa. BLAKE2s phục vụ để BLAKE2s phục vụ cho việc gắn đồng thuận BFT khi kiểm tra chức năng nút bằng cách sử dụng một hàm check sum. BLAKE2s là phiên bản của thuật toán BLAKE2 được tối ưu hóa cho kích thước nền tảng 8 bit đến 32 bit. Thuật toán dựa trên thiết kế HAIFA; chức năng nén, dựa trên phương pháp Davies – Meyer được cải thiện.

Việc sử dụng BLAKE2s cung cấp các lợi ích sau liên quan đến bảo mật:

Chức năng nén cải tiến

BLAKE2 nhập số nhận dạng hoàn thành làm đầu vào phụ cho chức năng nén, do đó làm cho nó an toàn hơn. Việc sử dụng chế biến muối bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ điển với các bảng cầu vồng.

Giảm số lượng hằng số

Hàm BLAKE2 sử dụng tổng cộng 8 thay vì 24 hằng số từ, do đó tiết kiệm được 64 byte của ROM và 64 byte RAM.

Chặn các tham số bao gồm vectơ khởi tạo

Mã hóa các tham số, độ dài khóa và bảng tham chiếu để bảo mật cho cây băm.

Truyền dữ liệu nhanh hơn

Truyền dữ liệu với số vòng đã chuyển từ 14 đến 10 (so với BLAKE-256). Kết quả là, số chu kỳ mỗi bit đã giảm từ 7,49 xuống 5,34. Điều này thay đổi kết quả tăng tốc khoảng 29% cho việc chuyển khối lượng dữ liệu lớn, đồng thời cải thiện tốc độ truyền dữ liệu không lớn.

Chữ ký số

CREDITS sử dụng hàm băm mật mã với mục đích đảm bảo tính bảo mật của tất cả các khía cạnh hệ thống. Nền tảng được xây dựng trên hệ thống chữ ký đường cong elip được gọi là EdDSA . Nó cũng sử dụng Ed25519, một lược đồ chữ ký đường cong elliptic cung cấp bảo mật tốt hơn so với ECDSA và DSA và hiệu năng tốt. Mã hóa đường cong elliptic được sử dụng để tạo cặp khóa được mã hóa bảo vệ.

Cụm từ mã được tạo để tạo tài khoản người dùng được băm thông qua việc sử dụng thuật toán BLAKE2s. Băm này sau đó được sử dụng bởi Ed25519 để tạo ra một khóa riêng và một khóa công khai. Cần có khóa riêng để ký các giao dịch của người dùng và chuyển chúng vào mạng. Khóa công khai được kết hợp trong giao dịch và các nút nhận giao dịch có thể xác minh chữ ký bằng cách sử dụng khóa công khai. Điều này cung cấp khả năng bảo vệ hiệu quả cho cả người dùng và mạng vì khóa riêng chỉ được người dùng giữ và khóa công khai có thể xác minh tính xác thực của chữ ký của người dùng.

Thuật toán Ed25519 được chỉ định cho mức độ bảo mật 128 bit. Loại bảo vệ này chỉ có thể bị tấn công bởi các máy tính lượng tử lớn. Một đánh giá hợp lý về khả năng được cung cấp bởi các máy tính thông thường chứng minh rằng Ed25519 hoàn toàn an toàn.

Kết luận

Bất cứ thứ gì cũng có thể bị tấn công - nhưng nó có đáng để tấn công không? Bỏ qua thuật toán đồng thuận là cách duy nhất có thể để hack hệ thống. Việc tiêm các giao dịch giả mạo hoặc các nhóm giao dịch vào hệ thống đòi hỏi một số lượng lớn các nút giả mạo. Triển khai nhiều nút đòi hỏi hiệu suất tính toán rất lớn. Một sự phong phú của các nguồn lực cần thiết để cho thuê các trung tâm dữ liệu lớn hơn, phát triển một mã độc hại, triển khai các nút giả mạo làm cho bất kỳ nỗ lực hack kinh tế không hợp lý. Số lượng nút hợp lệ trong mạng càng lớn, luân chuyển vốn nội mạng càng cao và tài nguyên càng lớn để có thể thực thi bất kỳ nỗ lực hack nào.

CREDITS là một nền tảng duy nhất cung cấp một cách tiếp cận cơ bản khác biệt để giải quyết bất kỳ vấn đề bảo mật thông tin nào đối mặt với hệ thống blockchain. Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến trong mã hóa dữ liệu và các trường băm đã làm cho nó có thể phát triển một nền tảng không thể bị tấn công trừ khi các nguồn lực và chi phí đáng kể được dành ra, lớn hơn khoản lợi nhuận tiềm ẩn.

 Bạn đang đọc: Vì sao CREDITS sẽ an toàn hơn các nền tảng blockchain khác? Tại: Phân tích

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Tôi là một người đam mê công nghệ, theo chủ nghĩa vị lai, và là một thành viên tích cực của core team Bigcoinvietnam.

Phân tích giá 25/9: Thị trường giảm 15 tỷ đô chỉ trong 24 giờ


Chỉ trong 24 giờ qua, thị trường đã chìm trong biển máu một lần nữa, những lần tăng giá những ngày qua đâu còn nữa. 


Có thể bạn quan tâm:

 

Thị trường đang chảy máu thêm một lần nữa; XRP, Stellar, Cardano và Siacoin bị nghiền nát.

Như chúng ta đã thấy trước khi mô hình tương tự tiếp tục và thị trường không thể duy trì sự phục hồi. Các đồng coin một lần nữa sụt giảm trong hôm nay, xóa sạch tất cả sự tăng trưởng trong vài ngày qua. Tổng giá trị vốn hóa thị trường đã giảm trở lại chỉ còn hơn 211 tỷ đô la một lần nữa, giảm hơn 15 tỷ đô la trong 24 giờ.

Bitcoin không thể giữ vững trên mức  $ 6,700 và đã giảm trở lại 3,3% trong ngày xuống còn $ 6,480. Sự sụt giảm đã ổn định hơn so với đợt sụt giảm trước đó, điều đó chỉ ra rằng không chỉ có một con cá voi chịu trách nhiệm thời gian này. Một sự sụt giảm dưới $ 6.400 có thể dẫn đến tất cả các đồng coin khác giảm trở sâu hơn nữa. Sau đợt phục hồi mạnh, Ethereum đã giảm chỉ dưới 9% trong một đêm để giao dịch ở mức trên 220 đô la, xóa sạch tất cả các phiên tăng điểm vào cuối tuần qua.

null

Thị trường sụt giảm

Altcoins được dự báo chìm trong biển đỏ trên thị trường châu Á sáng nay. Có một số tổn thất nặng nề trong top 10 với XRP giảm 17% xuống còn $ 0,478. Stellar và Cardano cũng bị tổn thất, giảm 11% và EOS không thua kém ở mức 9% trong ngày. Các nhà kinh doanh thiếu kinh nghiệm hoảng loạn khi những ngày giá tăng trưởng mạnh trước đó đã mất chỉ trong một lần bán. Top hai mươi chỉ là một mớ lộn xộn với IOTA và Tron giảm hơn 10% trong ngày. Ngoài ra,  Monero, Neo, Tezos và VeChain trong một trình trạng xấu, tất cả mất hơn 7% vào thời điểm hiện tại.

Nhìn vào top 100, Aurora là một trong hai altcoins nằm trong vùng màu xanh lá cây tại thời điểm này với một mức tăng lên 18% trong ngày. Steem là một đồng coin khác tăng 7% và phần còn lại là stablecoins. Bị đánh bại nghiêm trọng sau XRP là Siacoin đã mất tất cả sự tăng trưởng từ đợt pump hôm qua, giảm 14%. Monacoin của Nhật Bản cũng trong tình trạng xấu với mức giảm 14% tương đương trong ngày và XLM và ADA cách đó không xa phía sau.

null

Nguồn: coinmarketcap

Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã giảm 15 tỷ đô la trong ngày dẫn đến một sự sụt giảm 6.5% chỉ còn hơn 212 tỷ đô la tại thời điểm viết. Khối lượng giao dịch hiện ở mức 14 tỷ USD, cao hơn so với các tuần trước. Về ưu điểm, thị trường đang ở mức cao hơn 9% so với cùng thời điểm trong tuần trước khi họ đang lơ lửng ngay trên mức thấp nhất trong năm 2018.

 

*Lưu ý:  Thông tin trên được đăng trên BigcoinVietnam là của tác giả nước ngoài và đã được thành viên của Bigcoinvietnam dịch sang Tiếng Việt, không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Cryptocurrency là đầu tư mạo hiểm, chỉ nên đầu tư số vốn có thể mất được. Bạn hãy luôn luôn "Do your own research" trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

 

Bạn đang đọc: Phân tích giá 25/9: Thị trường giảm 15 tỷ đô chỉ trong 24 giờ tại Phân tích

 

Theo newsbtc

Biên dịch bởi BigcoinVietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Anna

“Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng? Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng? Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán? Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán? … Trên đường băng sân bay mỗi đời người. Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.” trích Trên Đường Băng

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ