Gửi bài viết tới BigCoin

Vì sao CREDITS sẽ an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Đăng bởi:   - 30/04/2018 - 663 lượt xem
Chia sẻ
 

Vì sao CREDITS sẽ an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Blockchain từ khi sinh ra đã cung cấp một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc đảm bảo tính bảo mật thông tin của các hệ thống với quy mô lớn, vượt xa các máy chủ theo node, hoàn thiện dữ liệu người dùng và bảo vệ cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, giới blockchain cũng phải đối mặt với vô số thách thức, từ việc phát triển cơ sở hạ tầng mạng để đạt được lưu lượng giao dịch lớn, đến việc thiết lập các nguyên tắc trong lưu trữ thông tin, cho đến khả năng đạt được tính thống nhất, bảo mật và chính xác về mặt dữ liệu. Chúng ta hay cùng thảo luận những thuật toán chính mà một khi được khởi động thì nền tảng CREDITS sẽ trở nên an toàn hơn bất cứ hệ thống nào khác.

Tổng quan về bảo mật thông tin

Nguyên lý đằng sau công nghệ blockchain tự nó đã ám chỉ cấp độ bảo mật cao nhất có thể đạt được:

  • Blockchain là một chuỗi các khối dữ liệu được tạo ra và liên kết với nhau thông qua lưu trữ các hàm băm của các khối liền trước
  • Xử lý và lưu trữ giao dịch phân tán
  • Nguyên tắc tạo ra chuỗi khối, với mỗi khối hiện tại lại chứa mã băm của khối trước đó

Tạo ra các chuỗi khối liên tiếp

Theo bigcoin vietnam Nền tảng CREDITS lưu trữ dữ liệu theo một trình tự các khối được sắp xếp theo dạng first com, first served có nghĩa là khối nào trước thì được thực hiện trước, khối nào sau thì được thực hiện sau. Trong trường hợp trật tự các khối bị thay đổi, trình tự của các thẻ gắn thời gian bị sai và các mã hash không tuân theo dữ liệu ban đầu, như vậy làm cho chúng bị sai lệch.

Blockchain được tạo ra giống như một chuỗi khối liên tục lớn dần với tất cả các ghi chép về giao dịch. Mỗi khối có một bộ thủ và một danh sách các giao dịch. Bộ thủ của mỗi khối bao gồm mã băm của chính nó và một mã băm cộng gộp của khối trước đó. Theo đó thì, mỗi khối mỡi sẽ bao gồm một liên kết dẫn đến mã băm của khối trước đó trong sổ cái. Cứ lần lượt, các liên kết về mã băm đảm bào là toàn bộ chuỗi giao dịch không thể bị thay đổi. Thay đổi thông tin trên khối đã được thêm vào chuỗi là không hợp lí vì điều này sẽ dẫn đến thay đổi thông tin từ tất cả những chuỗi sau đó. Kết quả là gần như để thực hiện được một tấn công lặp chi là hoàn toàn không thể.

Thuật toán đồng thuận trong các mạng

Trong bối cảnh các crypto, những thuật toán đồng thuận được chỉ định sinh ra để bảo đảm tính hợp lệ của các giao dịch (quá trình xác thực được thực hiện phân tán trên toàn bộ các nút mạng) và mức độ chịu lỗi của hệ thống.

Có thể mô tả thuật toán đồng thuận trong mạng CREDITS như sau:

  • Việc tạo ra danh sách các nút tham gia vào 1 vòng xác nhận giao dịch sẽ dựa vào công nghệ được gọi là DpoS

DpoS là một hệ thống xếp hạng dựa trên tiêu chí danh tiếng. Hay nói cách khác, nó tạo ra một nhóm các nút được phân cấp đế xác nhận một giao dịch, tạo ra một khối giao dịch, xác nhận và chuyển các khối đó tới các nút khác cho quá trình ghi chép trên chuỗi sau đó.

Một vòng xác nhận như thế được tạo ra cứ mỗi 5 mili giây một lần. Một khối giao dịch sẽ được sinh ra trong một vòng. Tất cả các nút mạng được liệt kê. Mỗi nút được gắn cho một số (thứ tự) ngẫu nhiên. Danh sách được chọn lựa từ trên xuống dưới dựa vào những giá trị này. Nút đầu tiên trong danh sách trở thành một đầu nút. Tất cả những nút sau đó trong danh sách trở thành các nút tin cậy. Số thứ tự được quyết định bằng thuật toán sau: nếu tất tổng số các nút là 10 nút thì 50% số đó sẽ trở thành nút tin cậy, nhưng không được nhỏ hơn 3. Nếu tổng số nút tối thiểu là 100 thì 10% nút sẽ là nút tin cậy. Số lượng trung bình sẽ thay đổi từ 10 đến 50% tổng số nút mạng. Danh sách các nút tham gia cuối cùng vào bất kể vòng nào sẽ quyết định số lượng nút được tập hợp. Những nút tham gia vào xử lý khối này thì không tham gia vào vòng mới. Hệ thống bắt đầu một vòng mới bằng việc sử dụng con số dựa trên thuật toán được mô tả bên trên mà không cần phải đợi đến khi quá trình xử lý vòng cuối cùng kết thúc. Đây là cách mà quá trình xử lý giao dịch không đồng thời diễn ra và các chuỗi khối được hình thành.

  • Quá trình xác nhận trong 1 vòng và quá trình hình thành chuỗi khối. Dựa vào công nghệ BFT.

Thuật toán Byzantine Fault Tolerance (BFT) cho phép các tướng Byzantine (hay những nút xác nhận) điều khiển trạng thái mạng và trao đổi các tin nhắn và do vậy đảm bảo tính trung thực và đưa ra các quyết định trong xác nhận khối và giao dịch.

Một khi một giao dịch được tạo ra và được gửi tới nút đầu và chuyển qua cho các nút tin cậy để xác nhận sau này. Mỗi một nút tin cậy được liên kết với các nút tin cậy kế bên nhằm mục đích xác nhận giao dịch tập trung. Các nút tin cậy đưa ra quyết định về quá trình xác nhận giao dịch dựa vào hình mẫu toán học được gọi là thuật toán Byzantine Fault Tolerance. Khi được hoàn thành các giao dịch được chuyển lại cho nút đầu để ghi vào một khối. Khi thới gian trôi qua, một lượng giao dịch nhất định sẽ được thêm vào trong khối, và khối sẽ đóng lại. Một mã băm cộng gộp của khối đó sẽ được tạo ra dựa theo con số được đề xuất cho khối này cộng với mã băm của khối trước đó. Sau đó thì nó được chuyển tiếp tới tất cả các nút mạng để ghi chép trong chuỗi sau này. Và như vậy, một vòng được hoàn tất.

Tạo ra mã băm

Nền tảng CREDITS áp dụng thuật toán mã hóa dữ liệu có tên là BLAKE2s. Thuật toán này không quá phụ thuộc vào kích thước dữ liệu băm và được bảo vệ chống lại khả năng bị xung đột kết quả trong quá trình mã hóa. BLAKE2s phục vụ để BLAKE2s phục vụ cho việc gắn đồng thuận BFT khi kiểm tra chức năng nút bằng cách sử dụng một hàm check sum. BLAKE2s là phiên bản của thuật toán BLAKE2 được tối ưu hóa cho kích thước nền tảng 8 bit đến 32 bit. Thuật toán dựa trên thiết kế HAIFA; chức năng nén, dựa trên phương pháp Davies – Meyer được cải thiện.

Việc sử dụng BLAKE2s cung cấp các lợi ích sau liên quan đến bảo mật:

Chức năng nén cải tiến

BLAKE2 nhập số nhận dạng hoàn thành làm đầu vào phụ cho chức năng nén, do đó làm cho nó an toàn hơn. Việc sử dụng chế biến muối bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ điển với các bảng cầu vồng.

Giảm số lượng hằng số

Hàm BLAKE2 sử dụng tổng cộng 8 thay vì 24 hằng số từ, do đó tiết kiệm được 64 byte của ROM và 64 byte RAM.

Chặn các tham số bao gồm vectơ khởi tạo

Mã hóa các tham số, độ dài khóa và bảng tham chiếu để bảo mật cho cây băm.

Truyền dữ liệu nhanh hơn

Truyền dữ liệu với số vòng đã chuyển từ 14 đến 10 (so với BLAKE-256). Kết quả là, số chu kỳ mỗi bit đã giảm từ 7,49 xuống 5,34. Điều này thay đổi kết quả tăng tốc khoảng 29% cho việc chuyển khối lượng dữ liệu lớn, đồng thời cải thiện tốc độ truyền dữ liệu không lớn.

Chữ ký số

CREDITS sử dụng hàm băm mật mã với mục đích đảm bảo tính bảo mật của tất cả các khía cạnh hệ thống. Nền tảng được xây dựng trên hệ thống chữ ký đường cong elip được gọi là EdDSA . Nó cũng sử dụng Ed25519, một lược đồ chữ ký đường cong elliptic cung cấp bảo mật tốt hơn so với ECDSA và DSA và hiệu năng tốt. Mã hóa đường cong elliptic được sử dụng để tạo cặp khóa được mã hóa bảo vệ.

Cụm từ mã được tạo để tạo tài khoản người dùng được băm thông qua việc sử dụng thuật toán BLAKE2s. Băm này sau đó được sử dụng bởi Ed25519 để tạo ra một khóa riêng và một khóa công khai. Cần có khóa riêng để ký các giao dịch của người dùng và chuyển chúng vào mạng. Khóa công khai được kết hợp trong giao dịch và các nút nhận giao dịch có thể xác minh chữ ký bằng cách sử dụng khóa công khai. Điều này cung cấp khả năng bảo vệ hiệu quả cho cả người dùng và mạng vì khóa riêng chỉ được người dùng giữ và khóa công khai có thể xác minh tính xác thực của chữ ký của người dùng.

Thuật toán Ed25519 được chỉ định cho mức độ bảo mật 128 bit. Loại bảo vệ này chỉ có thể bị tấn công bởi các máy tính lượng tử lớn. Một đánh giá hợp lý về khả năng được cung cấp bởi các máy tính thông thường chứng minh rằng Ed25519 hoàn toàn an toàn.

Kết luận

Bất cứ thứ gì cũng có thể bị tấn công - nhưng nó có đáng để tấn công không? Bỏ qua thuật toán đồng thuận là cách duy nhất có thể để hack hệ thống. Việc tiêm các giao dịch giả mạo hoặc các nhóm giao dịch vào hệ thống đòi hỏi một số lượng lớn các nút giả mạo. Triển khai nhiều nút đòi hỏi hiệu suất tính toán rất lớn. Một sự phong phú của các nguồn lực cần thiết để cho thuê các trung tâm dữ liệu lớn hơn, phát triển một mã độc hại, triển khai các nút giả mạo làm cho bất kỳ nỗ lực hack kinh tế không hợp lý. Số lượng nút hợp lệ trong mạng càng lớn, luân chuyển vốn nội mạng càng cao và tài nguyên càng lớn để có thể thực thi bất kỳ nỗ lực hack nào.

CREDITS là một nền tảng duy nhất cung cấp một cách tiếp cận cơ bản khác biệt để giải quyết bất kỳ vấn đề bảo mật thông tin nào đối mặt với hệ thống blockchain. Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến trong mã hóa dữ liệu và các trường băm đã làm cho nó có thể phát triển một nền tảng không thể bị tấn công trừ khi các nguồn lực và chi phí đáng kể được dành ra, lớn hơn khoản lợi nhuận tiềm ẩn.

 Bạn đang đọc: Vì sao CREDITS sẽ an toàn hơn các nền tảng blockchain khác? Tại: Phân tích

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Tôi là một người đam mê công nghệ, theo chủ nghĩa vị lai, và là một thành viên tích cực của core team Bigcoinvietnam.

Vitalik Buterin: Những dự án hứa hẹn TPS cao là một đống RÁC tập trung


Trong bài phát biểu quan trọng được đưa ra tại một Hội Nghị vào nửa đầu tháng 1 năm 2019, đồng sáng lập Ethereum và là một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực blockchain- Vitalik Buterin đã đưa ra một tuyên bố gây tranh cãi và khiến nhiều người phải “cau mày”.

Khi một thành viên khán giả hỏi anh ta về khả năng xử lý số giao dịch trên mỗi giây của công nghệ Casper CBC sắp tới, Buterin đã nhanh chóng ngắt lời thành viên khán giả này trước khi đưa ra tuyên bố không khỏi bất ngờ cho khán giả về việc có bao nhiêu người hiện đang hiểu lầm và ưu tiên không chính đáng “tỷ lệ TPS cao” (số giao dịch/giây).

Trong tuyên bố này, anh nói rằng các dự án sử dụng các thuật toán thay thế để đạt được tỷ lệ TPS cao “một cách vô lý” đều được coi là một “đống rác tập trung”.

RẺ, Nhanh, Bảo Mật- Chỉ chọn 2 tính chất

Trước khi chúng ta đi sâu vào phân tích kỹ thuật của CBC Casper sắp tới, chúng ta cần thảo luận về những gì Buterin đang muốn nhấn mạnh ở đây. Ngoài ra, tại sao Buterin lại cảm thấy rằng các dự án mà quá tập trung vào TPS (giao dịch mỗi giây) đang cố gắng tận dụng những từ ngữ gây hiểu lầm thay vì thực sự hướng đến việc phát triển một công nghệ ổn định và phi tập trung?

Để hiểu rõ hơn, TPS đề cập đến số lượng giao dịch mà một mạng lưới tiền mã hóa có thể xử lý được trên mỗi giây. Bitcoin có thể xử lý một lượng TPS tương đối thấp. Điều này càng bị ảnh hưởng hơn bởi nhu cầu mua bán Bitcoin cực kỳ cao trên mạng đôi khi dẫn đến việc phí giao dịch tăng cao.

Ngoài ra, các mạng lưới gần đây có tỷ lệ TPS cao hơn, nhưng có lẽ tính bảo mật lại không cao bằng mạng lưới Bitcoin (điều mà mạng blockchain của Bitcoin luôn tự hào). Ví dụ, mặc dù bitcoin có TPS tương đối thấp, cho đến ngày nay, nó chưa bao giờ bị tấn công 51%, tấn công chênh thời gian hoặc bất kỳ đợt tấn công lớn nào khác.

So sánh điều này với các dự án mới hơn và có TPS cao hơn như Verge -đã bị tấn công thành công nhiều lần trước đó. Các bạn đừng hiểu nhầm rằng việc có nhiều TPS hơn sẽ tự động làm cho dự án kém an toàn hơn. Thay vào đó, điều này nhắc nhở rằng chỉ cần có TPS cao là không đủ để xây dựng một mạng lưới mã hóa đáng tin cậy, an toàn và đáng tin cậy.

Giải quyết vấn đề TPS là một điểm nhức nhối đối với những người đam mê công nghệ mã hóa. Các cuộc tranh luận xung quanh điều này có thể trở nên khó chịu đến nỗi nhiều cuộc nội chiến “ảo” đã diễn ra. Ví dụ kinh điển là Bitcoin Cash tách ra khỏi bitcoin, chủ yếu do mong muốn có TPS cao hơn và phí giao dịch thấp hơn. Trước đó, một sự cố tương tự đã xảy ra với Litecoin (mặc dù nó không gây tranh cãi vì Litecoin mang một tên và danh tính hoàn toàn khác, trái ngược với tuyên bố hướng đến việc trở thành “bitcoin thật”).

“Một đống RÁC tập trung”?

Theo Buterin, có nhiều cách để đạt được TPS cao và không phải tất cả các phương thức này đều giống nhau.  Buterin đặc biệt nêu ra các thuật toán như VFT, và tuyên bố rằng cách duy nhất các dự án này có thể đạt được số TPS đáng tự hào của họ là tập trung hóa.

Đội nhóm của Buterin đang phát triển theo hướng ngược lại. Thay vì cố gắng hết sức để đạt tỷ lệ TPS cao nhất có thể, mục tiêu của họ là tập trung vào hai điều. Đầu tiên, làm việc kiểm duyệt hoặc đảo ngược khối khó hơnlượng thời gian thực hiện các giao dịch an toàn. Theo Buterin, hai mối quan tâm này mới là vấn đề, không phải là tỷ lệ TPS cao ngất trời.

 

Buterin chia sẻ cụ thể:

 “Khi một dự án blockchain tuyên bố: Chúng tôi có thể thực hiện 3500 TPS vì chúng tôi có thể phát triển một thuật toán khác, điều tôi thực sự muốn nói là họ chỉ giống một đống rác tập trung chỉ hoạt động vì mạng lưới có những BẢY NODE đang vận hành.”

Nói cách khác, Buterin tuyên bố rằng các dự án này chỉ có thể đạt được TPS của họ vì họ dựa vào những gì thực chất là điểm trung tâm của sự thất bại. Phương pháp thiết kế mạng này là phản đề cho cách các mạng tiền mã hóa được cho là hoạt động

Bạn có thể nghĩ theo cách này. Mỗi khối bitcoin chỉ có thể chứa 1 MB dữ liệu. Theo tiêu chuẩn của ngày hôm nay, khối lượng dữ liệu đó là rất nhỏ. Nếu chúng ta lưu trữ tất cả sức mạnh xử lý của mạng bitcoin trên mạng, dịch vụ đám mây AWS của Amazon, nó có thể dễ dàng xử lý hàng tỷ hoặc thậm chí hàng nghìn tỷ giao dịch mỗi giây.

Vậy tại sao chúng ta không làm vậy? Đáp án đơn giản. Bitcoin được thiết kế là một mạng lưới phi tập trung/ phân cấp, điều đó có nghĩa là nó miễn nhiễm với sự kiểm duyệt và nỗ lực của các thể lực bên ngoài (ví dụ như chính phủ, cảnh sát, v.v.). Nếu tất cả các giao dịch mạng bitcoin nếu được vận hành trên một dịch vụ đám mây sẽ thuộc sở hữu của một công ty và có thể bị gỡ xuống trong vài giây theo yêu cầu của một thực thể chính phủ mà công ty điều hành mạng sẽ buộc phải tuân thủ.

Về cơ bản những gì chúng ta đang có chính là một sự đánh đổi. Mạng bitcoin hy sinh tốc độ cực cao và khả năng thông lượng lớn- các đặc điểm của một hệ thống tập trung phát triển cao để đổi lấy hệ thống chậm hơn nhiều, tuy nhiên miễn nhiễm với kiểm duyệt và gỡ xuống.

Ý chính trong tuyên bố của Buterin là những dự án không tên mà ông đang đề cập đến về cơ bản là đi theo con đường này. Họ đang chọn tập trung hóa và tốc độ cao thay vì tính phân cấp và bảo mật.

Để hỗ trợ điều này, anh nói: “Mục đích của các thuật toán đồng thuận không phải là tạo ra một blockchain có tốc độ xử lý nhanh mà là tạo ra một blockchain an toàn.”

Tổng quan về Casper CBC

Làm thế nào một dự án có thể đạt được TPS cao trong khi vẫn giữ được tính chất phi tập trungbảo mật?

Buterin tuyên bố rằng thay vì dựa vào công nghệ dành riêng để tối đa hóa TPS, tỷ lệ TPS cao hơn có thể đạt được bằng cách sử dụng các công nghệ như sharding và các công nghệ lớp 2 khác (ví dụ khác là Lightning Network hoặc Plasma).

Một công nghệ như vậy mà Ethereum Foundation đang phát triển được gọi là Casper CBC. CBC là viết tắt của độ-chính-xác-được-xây-dựng (correction-by-construction). Nó liên quan đến một bộ các giao thức mới sẽ tác động đến cách đạt được sự đồng

Thành viên R & D của Ethereum Aditya Asgaonkar mô tả CBC như thế này: được gọi là độ-chính-xác-được-xây-dựng (hay CBC) bởi vì tính chính xác của các giao thức mới được đảm bảo ngay khi xây, bằng cách tăng dần xác định một giao thức trừu tượng (và có thể chính xác) hơn nữa.

Việc triển khai Casper đã được dự đoán từ khá lâu và hứa hẹn sẽ giúp mạng lưới thay đổi từ cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc (PoW) được cho là lãng phí - nghĩa là khai thác trên các thiết bị ASIC tiêu thụ lượng lớn năng lượng và tài nguyên- sang cơ chế đồng thuận mới- cơ chế bằng chứng cổ phần (PoS).

Cơ chế này đòi hỏi nhiều kỹ thuật tiên tiến hơn để đạt được tỷ lệ TPS cao, nhưng hoàn toàn có thể, miễn là các nhà phát triển tìm ra cách để làm điều đó mà không làm mất tính bảo mật của mạng.

Nói tóm lại thì…

Bàn về các dự án, công nghệ và con người khác gần như là một đặc trưng nơi Buterin. Trong quá khứ khi anh đã đưa ra những lời tuyên bố như thế này, và câu trả lời thường được chia làm 2 phần: những người đồng ý với ý kiến của anh và những người thấy nơi anh “sự khoa trương thiển cận hoặc không đầy đủ”. Trong trường hợp này, Buterin đã không đề cập đến bất kỳ dự án cụ thể nào, và vì vậy chúng ta thấy đây là những phỏng đoán có giáo dục về những mạng lưới “nào đó” mà anh ấy đang đề cập.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các bình luận của Buterin vẫn chưa có nhiều sự ủng hộ. Một số thông tin đã được công khai liên quan đến sự phát triển của Casper và CBC, nhưng công chúng vẫn chưa được cấp quyền truy cập đầy đủ vào Casper. Do đó, chúng ta chưa biết là liệu lời hứa của Buterin có trở thành sự thật hay không.

Có lẽ chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về Casper và có thể xác định trực tiếp bao nhiêu sự thật được chứa trong tuyên bố đầy cảm xúc của Buterin trước thềm năm mới ở những cập nhật lần sau. Nhưng dù sao đây cũng là một quan điểm đánh chú ý và đánh giá!

Bạn đang đọc: Vitalik Buterin: Những dự án hứa hẹn TPS cao là một đống RÁC tập trung

Theo Blockonomi

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ