Gửi bài viết tới BigCoin

WorldCoin WorldCoin

Dự báo về giá tiền của đồng WorldCoin 

"Tôi có nên đầu tư vào WorldCoin không?" "Có nên mua WDC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì WDC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá WorldCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá WDC có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo WDC.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như WorldCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, WDC có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá WorldCoin tương đương với 0.0749 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.0749 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.0677 USD

WorldCoin (WDC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
WorldCoin predictions for 2018December 2018Open: 0.0196859Close: 0.0503449Min: 0.0196859Max: 0.0550902Change: 60.9 % ▲
WorldCoin predictions for 2019January 2019Open: 0.0537491Close: 0.0361508Min: 0.0361508Max: 0.0756217Change: -48.68 %▼
WorldCoin predictions for 2019December 2019Open: 0.0151498Close: 0.0406879Min: 0.0104745Max: 0.0422063Change: 62.77 % ▲
WorldCoin predictions for 2020January 2020Open: 0.0424466Close: 0.0249968Min: 0.0249968Max: 0.0645275Change: -69.81 %▼
WorldCoin predictions for 2020December 2020Open: 0.000818527Close: 0.0304159Min: 0.000818527Max: 0.0304159Change: 97.31 % ▲
WorldCoin predictions for 2021January 2021Open: 0.031225Close: 0.0197421Min: 0.0156794Max: 0.0530093Change: -58.16 %▼
WorldCoin predictions for 2022January 2022Open: 0.0207706Close: 0.00309688Min: 0.00309688Max: 0.0426417Change: -570.69 %▼
WorldCoin predictions for 2023January 2023Open: 0.0162443Close: 0.0207426Min: 0.011585Max: 0.0207426Change: 21.69 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ