Gửi bài viết tới BigCoin

Xaurum Xaurum

Dự báo về giá tiền của đồng Xaurum

Xaurum ( XAUR ) là đơn vị có giá trị trên blockchain vàng, nó đại diện cho một đại lượng vàng ngày càng tăng và có thể được trao đổi với nó bằng cách tan chảy. Xaurum Golden Blockchain là sổ cái trong suốt của các tài khoản phân phối vàng thuộc sở hữu của Xaurum CommonWealth, nhằm cung cấp một cơ sở ngày càng tăng cho giá trị Xaurum. 

"Tôi có nên đầu tư vào Xaurum không?" "Có nên mua XAUR hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì XAUR chính là 1 khoản đầu tư dài hạn không quá tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá Xaurum được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá XAUR có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo XAUR.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Xaurum. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, XAUR có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá Xaurum tương đương với 0.130 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua Xaurum bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 770.061 XAUR. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-06 là 0.132 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +1.72%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $101.72 trong năm 2022.

Giá hiện tại
0.130 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.132 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
0.132 USD

Xaurum (XAUR) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Xaurum predictions for 2018March 2018Open: 48.229796Close: 40.404296Min: 24.046996Max: 66.869996Change: -19.37 %▼
Xaurum predictions for 2018April 2018Open: 18.638796Close: 125.933096Min: 18.638796Max: 125.933096Change: 85.2 % ▲
Xaurum predictions for 2018May 2018Open: 123.355096Close: 120.882096Min: 101.438096Max: 126.809096Change: -2.05 %▼
Xaurum predictions for 2018June 2018Open: 120.394096Close: 142.756096Min: 95.256996Max: 144.510096Change: 15.66 % ▲
Xaurum predictions for 2018July 2018Open: 118.772096Close: 145.148096Min: 68.656196Max: 145.148096Change: 18.17 % ▲
Xaurum predictions for 2019May 2019Open: 68.607496Close: 66.153596Min: 45.830196Max: 71.131796Change: -3.71 %▼
Xaurum predictions for 2019June 2019Open: 65.596396Close: 65.507296Min: 39.286996Max: 89.032996Change: -0.14 %▼
Xaurum predictions for 2019July 2019Open: 86.732396Close: 88.766696Min: 13.574996Max: 88.766696Change: 2.29 % ▲
Xaurum predictions for 2020June 2020Open: 10.159696Close: 29.122196Min: 0.132096Max: 34.066196Change: 65.12 % ▲
Xaurum predictions for 2020July 2020Open: 27.744496Close: 39.200896Min: 0.132096Max: 39.200896Change: 29.23 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ