Gửi bài viết tới BigCoin

Zeusshield Zeusshield

Dự báo về giá tiền của đồng Zeusshield 

"Tôi có nên đầu tư vào Zeusshield không?" "Có nên mua ZSC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì ZSC chính là 1 khoản đầu tư không tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá Zeusshield được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo ZSC.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Zeusshield. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, ZSC có thể là 1 lựa chọn đầu tư không tốt, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Zeusshield tương đương với 0.0599 USD tại thời điểm 2018-01-10, quỹ đầu tư của bạn sẽ có thể mất giá trong tương lai.
Giá hiện tại
0.0599 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.0288 USD

Zeusshield (ZSC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Zeusshield predictions for 2018February 2018Open: 0.0588339Close: 0.0551304Min: 0.054591Max: 0.0588339Change: -6.62 %▼
Zeusshield predictions for 2018March 2018Open: 0.0556733Close: 0.0506403Min: 0.0506403Max: 0.0556733Change: -9.78 %▼
Zeusshield predictions for 2018April 2018Open: 0.0513066Close: 0.049021Min: 0.0474797Max: 0.0521816Change: -4.58 %▼
Zeusshield predictions for 2018May 2018Open: 0.0487627Close: 0.0454013Min: 0.0443191Max: 0.0487627Change: -7.27 %▼
Zeusshield predictions for 2018June 2018Open: 0.0449276Close: 0.0403683Min: 0.0403683Max: 0.0450703Change: -11.07 %▼
Zeusshield predictions for 2018July 2018Open: 0.0410347Close: 0.03849067Min: 0.03720768Max: 0.0419097Change: -6.47 %▼
Zeusshield predictions for 2018August 2018Open: 0.037747Close: 0.03465559Min: 0.03404706Max: 0.03828993Change: -8.71 %▼
Zeusshield predictions for 2018September 2018Open: 0.03325691Close: 0.03076267Min: 0.0300963Max: 0.03479828Change: -7.89 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ